Historia Publicerad:

Han är arkitekten bakom Billdals Gård

Mysteriet är löst. Nu vet vi vem som ritade anrika Billdals Gård. Efter efterforskningar av Anna Jolfors har det visat sig att Frans Jacob Heilborn är arkitekten bakom 1860-talshuset.

– Det är intressant att det är arkitekten F J Heilborn som har ritat Billdals Gård. Han är annars är mest känd för sin medeltidsromantiska stil i tegel. Att få fram den här informationen ger en extra dimension, för nu vet vi inte bara vem som bodde där, utan även vem som ritade huset. Nu kanske det finns möjlighet att hitta originalritningarna och det är ju guld för en byggnadsantikvarie, säger Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab.

”Ritningen till den smakfulla byggnaden är uppgjord af arkitekten F. Heilborn och förenar soliditet med den behagliga nyckfullhet, som såväl passar för dessa ”villor”, der våra miljonärer njuta af den angenämaste verklighet”.

Så står det i en artikel i Göteborgs-Posten daterad den 28 juli 1866. Reportern som besökte James R Dicksons pampiga sommarbostad var dock inte lika imponerad när han först ankom till Billdal med ångbåt. ”Åh kors, hvad här är fult” konstaterade han när han klev av vid strandkanten.

Billdals Gård byggdes på 1860-talet, troligtvis ett par år innan artikeln publicerades. Förutom grosshandlaren och kommunpolitikern James R Dickson har egendomen ägts av husets byggmästare August Krüger och kända göteborgare som Charles Felix Lindberg och Gustaf Werner. Under många år drev även Brita Norling ett populärt ridläger här.

Westerberg, Boulnois eller Heilborn?
Arkitekturen är starkt inspirerad av nyrenässansen, men vem som faktiskt ritade huset har länge varit oklart. Ett av alternativen som har diskuterats är Johan August Westerberg som arbetade åt August Krüger. Ett annat är W A Boulnois. Han låg bakom Dicksonska Palatset som byggdes åt James R Dicksons kusin Oscar Dickson. Men nu vet vi att det i själva verket var en helt annan person. Nämligen Frans Jacob Heilborn – mannen som var Varbergs första stadsarkitekt och som har ritat Exercishuset och Stora Tullhuset i Göteborg.

Exteriörerna på tegelhusen Stora Tullhuset och Exercishuset.
Stora Tullhuset och Exercishuset

Upptäckten gjordes av Anna Jolfors. Under sommaren har hon bland annat arbetat med att guida besökare på Billdals Gård.

– Det krävdes mycket letande i gamla tidningar. Men som bonus hittade jag flera intressanta artiklar på vägen, om helt andra saker.

Hur kändes det när du fann namnet?
– Äntligen! Jag har nyligen skickat ett tack till Göteborgs-Posten för att de sände en reporter till Billdal 1866 och att han skrev vilken arkitekt som ritat huset. Sen vill man förstås även hitta originalritningarna.

Är GP-artikeln den enda källan där Frans Jacob Heilborns namn finns med?
– Ja, men det finns ett par arkiv i Stockholm som jag tänker besöka så småningom. Kanske hittar jag något mer om byggnationen där.

Stockholmaren Frans Jacob Heilborn (1827–1898) kom till Göteborg 1857 och arbetade tillsammans med stadsarkitekt Hans Jakob Strömberg. Han bodde i det hus där James Dickson & Co hade sitt kontor på Östra Hamngatan. Mellan 1864–1865 var han stadsarkitekt i Varberg och bidrog till att bygga upp staden igen efter den stora stadsbranden 1863. Han mest kända hus är Rådhuset.

Porträttbild på Frans Jacob Heilborn
Frans Jacob Heilborn

I GP-artikeln om Billdals Gård går det även att läsa om målaremästaren N.O. Winqvist vars dekorering av trappuppgången är ett ”verkligt mästerstycke”. Under sina år i Göteborg skapade han även dekoreringar i Hagabadet (då Renströmska badinrättningen) och Lorensbergs värdshus där han återigen samarbetade med byggmästaren August Krüger och arkitekten Frans Jacob Heilborn.

Billdals Gårds trapphus plus en bild på en smidesdetalj.
Billdals Gårds trapphus.

Higab rustar upp Billdals Gård
Sedan tidigare har Higab genomfört en omfattande upprustning av Billdals Gårds utsida och vid årsskiftet 2020/2021 fortsätter arbetet interiört med entréplanet och källarplanet. Under sommaren har det funnits en mindre utställning i ett av rummen där vi har berättat hur vi kommer genomföra upprustningen och visat hur vi bedriver byggnadsvård. För att bevara husets karaktär och kulturhistoriska värde kommer det att användas tidstypiska metoder och material så långt det går. Filosofin är att spara och återanvända så mycket som möjligt.

Ambitionen är att levandegöra och öppna upp Billdals Gård för göteborgarna. Nu söker vi därför efter en publik verksamhet, gärna med fokus på matupplevelse.

Vill du bli vår nästa hyresgäst i Billdals Gård?

Utställning om Billdals Gård – ett sommarhus för societeten

Fler nyheter!