Hållbarhet Hyresgäster Publicerad:

Grönt tak på kulturhuset

Det grönskar på det blivande Kulturhuset Bergsjön. I sommar har byggnaden fått både sedumtak och solceller.
En man lägger ut rullar med sedumväxter på ett tak
Så här såg det ut när sedumtaket monterades tidigare under sommaren

Bygget av Kulturhuset Bergsjön går framåt och i sommar har sedumtaket monterats. Sedumtak har flera fördelar vilket gör det till ett bra miljöval. Det magasinerar regnvatten och minskar avrinningen till dagvattensystemet. Det binder föroreningar i luften, dämpar buller och isolerar byggnaden mot både värme och kyla vilket ger en jämnare inomhustemperatur och sparar energi.

Levande växtlighet på tak är ingen nyhet utan har använts sedan historisk tid. Sedumtak är en modern variant av torv- och grästak som var vanligt förr. Till sedumfamiljen hör örter och suckulenter som klarar sig med ett tunt lager jord och tål torka bra, till exempel olika sorters fetknopp och fetblad.

Förutom sedum har kulturhusets tak även försetts med solceller för att minska energiförbrukningen ytterligare. Kulturhuset Bergsjön beräknas invigas nästa vår.

Visionsbild av det färdiga kulturhuset med sedumtak. Bild: SWECO Arkitekter

Mer information om projekt Kulturhuset Bergsjön

Fler nyheter