Projekt Kulturhuset Bergsjön

Kulturhuset är en del av Program Bergsjön som fokuserar på social hållbarhet och integration. Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga Kulturhuset Bergsjön.

Vy från stråket vid Rymdtorget mot huvudentrén. Bild: Sweco Architects

Sweco Acrhitects, som har ritat Kulturhuset Bergsjön, har gjort en film där du kan göra en digital rundtur i huset.

 

Aktuellt

Grundläggningsarbetet är klar, betongväggar har gjutits och stålstomme monterats. Nu pågår arbeten med tätning och isolering av fasader och tak. Målet är att få huset tätt under april. Sedumtaket ska läggas på plats under vecka 17. Det pågår även arbeten med fundament och stomme för balkongen vid caféet.

Glasfasaden på ett hus

Bakgrund

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Frågan hade då diskuterats i ett antal år och det har länge funnits en önskan i staden att skapa en kulturmötesplats i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och där fokus ligger på social hållbarhet och integration.

Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att äga och bygga det planerade kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. En förstudie genomfördes och en arkitekttävling utlystes för kulturhusets gestaltning. Våren 2017 utsågs Sweco Architects bidrag Kulturkorgen till vinnare med motiveringen:

”Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlad mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen”.

I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset Bergsjön av kommunfullmäktige.

Kulturhuset kommer att byggas i tre våningar och bli cirka 2 500 kvadratmeter stort. I byggnaden kommer det finnas bibliotek, utställningsytor, musikstudio, black box och studierum för de som vill arbeta med lera, foto och textiler. Dessutom ska det finnas möjlighet till filmvisning och festlokal för upp till 150 människor.

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg (SDF Östra) kommer att driva verksamheten i huset och en extern aktör kommer att driva filmvisningarna.

Entreprenör för projektet är Veidekke Entreprenad.

Uppdateras kontinuerligt

Projekt Kulturhus Bergsjön

Projekt Kulturhus Bergsjön
Projekt Kulturhus Bergsjön
Projekt Kulturhus Bergsjön
Projekt Kulturhus Bergsjön Projekt Kulturhus Bergsjön Projekt Kulturhus Bergsjön

Projekt Kulturhus Bergsjön

För mer information:
Christian Motter
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 48
christian.motter@higab.se
Bygget startade sommaren 2020.
Se alla projekt