Projekt Kulturhuset Bergsjön

Kulturhuset är en del av Program Bergsjön som fokuserar på social hållbarhet och integration. Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga Kulturhuset Bergsjön.

Visionsbild av Kulturhuset Bergsjön. Människor i rörelse framför huset.

Vy från stråket vid Rymdtorget mot huvudentrén. Bild: Sweco Architects

Sweco Acrhitects, som har ritat Kulturhuset Bergsjön, har gjort en film där du kan göra en digital rundtur i huset.

 

Aktuellt

Den yttre fasaden på huset börjar anta sin slutliga utformning och sedumtak och solceller monteras i början av juni 2021. Parallellt pågår de invändiga arbetena med gipsning av väggar, elinstallationer med mera.

 

Kulturhusets glasfasad.

Byggnadsarbetare står inne i kulturhuset.

Bakgrund

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Frågan hade då diskuterats i ett antal år och det har länge funnits en önskan i staden att skapa en kulturmötesplats i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och där fokus ligger på social hållbarhet och integration.

Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att äga och bygga det planerade kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. En förstudie genomfördes och en arkitekttävling utlystes för kulturhusets gestaltning. Våren 2017 utsågs Sweco Architects bidrag Kulturkorgen till vinnare med motiveringen:

”Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlad mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen”.

I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset Bergsjön av kommunfullmäktige.

Kulturhuset kommer att byggas i tre våningar och bli cirka 2 500 kvadratmeter stort. I byggnaden kommer det finnas bibliotek, utställningsytor, musikstudio, black box och studierum för de som vill arbeta med lera, foto och textiler. Dessutom ska det finnas möjlighet till filmvisning och festlokal för upp till 150 människor.

Kulturförvaltningen kommer att driva verksamheten i huset och en extern aktör kommer att driva filmvisningarna.

Entreprenör för projektet är Veidekke Entreprenad.

Projektet är ett av tre Higab-projekt som ingår i Göteborgs 400-årsjubileum. Jubileumssatsningen innebär att Higab tillsammans med sina samarbetspartners lägger lite extra fokus på att skapa attraktiva, tillgängliga och levande mötesplatser och besöksmål i Göteborg.

Uppdateras kontinuerligt

Projekt Kulturhus Bergsjön

Översiktsbild av hur Kulturhuset Bergsjön och Rymdtorget ska se ut.
Visionsbild av hur framsidan av Kulturhuset och Rymdtorget ska se ut. Människor i rörelse framför huset.
Visionsbild av insidan av Kulturhuset Bergsjön med café och vuxna och barn.
Översiktsbild av hur Kulturhuset Bergsjön och Rymdtorget ska se ut. Visionsbild av hur framsidan av Kulturhuset och Rymdtorget ska se ut. Människor i rörelse framför huset. Visionsbild av insidan av Kulturhuset Bergsjön med café och vuxna och barn.

Projekt Kulturhus Bergsjön

För mer information:
Christian Motter
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 48
christian.motter@higab.se
Bygget startade sommaren 2020 och beräknas vara klart våren 2022.
Se alla projekt