Hoppa till innehållet

Projekt Kulturhuset Bergsjön

Kulturhuset är en del av Program Bergsjön som fokuserar på social hållbarhet och integration. Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga Kulturhuset Bergsjön.

Husfasad i glas med entré

Kulturhuset Bergsjön

Aktuellt

Nu är kulturhuset slutbesiktigat och överlämnat till kulturförvaltningen. Under sommaren kompletteras entréfasaden med cederträribbor.

17 augusti blir det invigning och innan dess kommer kulturförvaltningen ha fullt upp med att fylla huset med möbler, böcker med mera. I slutet av sommaren börjar park- och naturförvaltningen göra i ordning torget runt kulturhuset.

Tidigare bilder

Byggnad med mosaik i många färger och en trappa framför

Kulturhusets kortsida med kakelplattor och ”soltrapppa” framför.

 

Byggnad med glasfasad och liten lastvagn framför

Entrésidan på kulturhuset väntar fortfarande på att prydas med cederträribbor.

 

Interiör med glasade väggar och entré där arbeten pågår

Insidan av huvudentrén. I bakgrunden syns en del av det blivande barnbiblioteket.

 

Trägradänger som håller på att byggas på en innergård.

Innergården i den så kallade ”korgen” kommer att bli ett fint ställe att hänga på.

Bakgrund

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Frågan hade då diskuterats i ett antal år och det har länge funnits en önskan i staden att skapa en kulturmötesplats i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och där fokus ligger på social hållbarhet och integration.

Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att äga och bygga det planerade kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. En förstudie genomfördes och en arkitekttävling utlystes för kulturhusets gestaltning. Våren 2017 utsågs Sweco Architects bidrag Kulturkorgen till vinnare med motiveringen:

”Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlad mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen”.

I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset Bergsjön av kommunfullmäktige.

Kulturhuset kommer att byggas i tre våningar och bli cirka 2 500 kvadratmeter stort. I byggnaden kommer det finnas bibliotek, utställningsytor, musikstudio, black box och studierum för de som vill arbeta med lera, foto och textiler. Dessutom ska det finnas möjlighet till filmvisning och festlokal för upp till 150 människor.

Kulturförvaltningen kommer att driva verksamheten i huset och en extern aktör kommer att driva filmvisningarna.

Entreprenör för projektet är Veidekke Entreprenad.

Projektet är ett av tre Higab-projekt som ingår i Göteborgs 400-årsjubileum. Jubileumssatsningen innebär att Higab tillsammans med sina samarbetspartners lägger lite extra fokus på att skapa attraktiva, tillgängliga och levande mötesplatser och besöksmål i Göteborg.

Kulturstråket

Kulturstråket är ett projekt som pågår parallellt med byggprojektet. Inom projektet görs konst- och kulturhändelser i Bergsjön med stråket mellan Rymdtorgets spårvagnshållplats och Kulturhuset Bergsjön som central arena.

Mer information om Kulturstråket

Uppdateras kontinuerligt

Projekt Kulturhus Bergsjön

Översiktsbild av hur Kulturhuset Bergsjön och Rymdtorget ska se ut.
Visionsbild av hur framsidan av Kulturhuset och Rymdtorget ska se ut. Människor i rörelse framför huset.
Visionsbild av insidan av Kulturhuset Bergsjön med café och vuxna och barn.
Översiktsbild av hur Kulturhuset Bergsjön och Rymdtorget ska se ut. Visionsbild av hur framsidan av Kulturhuset och Rymdtorget ska se ut. Människor i rörelse framför huset. Visionsbild av insidan av Kulturhuset Bergsjön med café och vuxna och barn.

Projekt Kulturhus Bergsjön

För mer information:
Christian Motter
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 48
christian.motter@higab.se
Bygget startade sommaren 2020 och beräknas vara klart våren 2022.
Se alla projekt