Byggnadsvård Publicerad:

Entrérum i Börsen har återställts

Nu har Börsens entrérum mot Östra Hamngatan återfått sitt ursprungliga utseende från 1849. Se resultatet på bilderna.

Detaljbild av entrérum på Börsen med väggar och dörrar.

Börsen är en del av Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg och invigdes 1849 som en samlingsplats för stadens köpman. Inne i huset har varsamma restaurerings- och återställningsarbeten genomförts av Kulturvård Heberlein under en längre tid. Interiörer som tak, väggar, stuckaturer, textilier, möbler och takkronor har gåtts igenom och rengjorts.

Nu har ett av Börsens entrérum återställts till sitt ursprungliga utseende från 1849. De gulaktiga gipsväggarna som syns på bilden ovan hittades under fyra lager av färg och dörrarna har fått tillbaka sina ådringar efter att man lyckades skrapa bort över tio färglager. Ett sådant arbete gjordes också på kolonnerna i trappan där texten ”Uppgång till restaurationen” upptäcktes. Den syftar på den matsal som en gång i tiden fanns i Börsen. Även den gamla röda kalkstenen under kolonnerna har tagits fram och stuckaturerna i taket och på väggarna har förstärkts och målats om i rätt kulör. Arbetet med att restaurera rummet tog fyra månader.

Detaljbild av kolonn på Börsen med texten Uppgång till restaurationen

Information om Börsen!

Fler nyheter!