Byggnadsvård Samarbeten Publicerad:

Därför bogseras Barken Viking till Falkenberg

Klassiska Barken Viking från 1906 håller på att rustas upp för att återfå sin forna glans. Förutom nytt trädäck och ny teknik ska den gamla fyrmastaren upp på varv i Falkenberg för att målas om.

Fartyget Barken Viking vid kaj

– Allt måste ske med varsam hand och det behövs en stor docka för att undvika skador på det gamla fartyget. Falkvarv är det varv inom rimligt avstånd som har bäst förutsättningar att utföra uppdraget med minst påverkan på fartyget. Inget varv i Göteborg lämnade anbud, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab.

Higabs bestånd erbjuder många spännande stunder för en fastighetsägare, inte minst när en av fastigheterna är ett fartyg. Det anrika Barken Viking från 1906 genomgår för närvarande en omfattande renovering.

– Vi har bland annat lagt ett helt nytt trädäck och slipat och lackat övriga trädetaljer. Det är ett lärorikt projekt, då det inte är var dag vi renoverar segelfartyg. Inför däcksomläggningen gjordes exempelvis ett studiebesök till Åland för att titta på Vikings systerfartyg Pommern och deras däcksomläggning tillsammans med snickarna och vår byggnadsantikvarie, säger Karin Lottkärr.

En del av upprustningen är planerad att genomföras på Falkvarv i Falkenberg, där skrov, botten, undermaster och övrig rigg kommer att målas. Även ny teknik ska installeras.

Varför åka till Falkenberg?

Varför Falkenberg, undrar kanske en och annan göteborgare – har vi inte varv i Göteborg?
– Jo, det finns det, men fullt så enkelt är det inte. Vid tidigare varvsbesök, som ska genomföras vart tionde år, har Viking tagits upp i docka på Cityvarvet som nu är nedlagt. I första skedet gick varvsuppdraget därför ut i en öppen upphandling. Vid detta tillfälle var det inget varv som lämnade anbud, varken göteborgsbaserade eller andra, säger Karin Lottkärr.
– Det krävs att varvet har en tillräckligt stor docka som klarar Vikings proportioner.

Undersökningar hade samtidigt visat att Barken Viking inte skulle kunna komma under den nya Hisingsbron utan att hela riggen skulle behöva kapas, ett enormt arbete och kostnad för en ommålning.
– Higabs bedömning blev därför att det innebar en betydligt mindre påverkan på fartyget att bogsera Barken Viking åt andra hållet, då det räcker att demontera toppen av riggen för att komma under Älvsborgsbron. Eftersom vi inte fått några anbud vid upphandlingen ställdes frågan direkt till Falkvarv i Falkenberg som ligger inom rimligt avstånd och har en tillräckligt stor docka.

Avfärd i början av 2021

– Om allt går enligt plan beräknas Barken Viking lämna Lilla Bommen i början av 2021, säger Karin Lottkärr.

Higab kommer givetvis att rapportera från den spännande färden och även om resten av renoveringsprojektet här på webbplatsen. Här nedan hittar du även en länk till ett filmklipp från januari 2020 där Karin Lottkärr berättar om renoveringen av trädetaljerna på Barken Viking.

Mer information om Barken Vikings historia

Filmklipp om renoveringen av trädetaljerna (Facebook)