Barken Viking

Fastighetsbeteckning:

Gullbergsvass 703:45

Byggnadsår:

1906

Adress:

Lilla Bommens Torg 10, kajplats 208,
411 04 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Skolfartyg

Nuvarande användning:

Hotell, restaurang

Arkitekt:

Burmeister & Wains

barken_viking_e24

Om Barken Viking

Higabs enda fartyg byggdes som skolfartyg 1906 på Burmeister & Wains varv i Köpenhamn. Hon är det största segelfartyg som byggts i Norden – 108 meter lång inklusive klyvarbom, och med fyra master. Dopet förrättades av Danmarks kronprinsessa Alexandrine. Fartyget fick en dålig start – under en kraftig storm kantrade Viking innan hon ens hunnit göra sin jungfrufärd. Men skadorna lagades och 1907 var det dags för första resan.

Läs mer

Viking var byggd för att användas för att utbilda sjömän till danska handelsflottan. Här fanns 80 elevplatser och stora utrymmen för utbildningsändamål. Under sina många år till havs seglade hon bland annat till Australien, Sydafrika och Storbritannien. 1929 såldes Barken Viking till sjöfartsrådet Gustaf Eriksson och blev därmed under ett antal år ålänning och seglade under finsk flagg.

1951 köpte Göteborgs Stad Viking för att placeras permanent i stadens hamn och användas till sjömansutbildning. Hon förtöjdes vid Sannegårdshamnen men sedan 1957 har hon sin fasta placering vid Lilla Bommen. Fartyget byggdes om och inreddes till sjömansskola.

1994 genomgick Barken Viking en omfattande upprustning och sedan 1998 äger och förvaltar Higab fartyget som numera används för restaurang- och hotellverksamhet.

 

Barken Viking

Barken Viking
Barken Viking
Barken Viking
Barken Viking
Barken Viking
Barken Viking Barken Viking Barken Viking Barken Viking Barken Viking
Se alla fastigheter