Hyresgäster Publicerad:

Arkitektfirma flyttar in på Postgatan

Nu genomförs en renovering av övervåningen på Postgatan 8 i Västra Nordstan. Huset ingår i Kronhusbodarna som byggdes på 1750-talet för militären. Till sommaren kommer Forum Arkitekter att flytta in i lokalen.

Utsidan av Kronhusbodarna vid Postgatan

När den stora stadsbranden härjade i Göteborg 1746 brann nästan hela Kronhuskvarteret ned. Den enda byggnaden som klarade sig var Kronhuset. Det innebar att de mindre trähusen – som hade använts för vagnar, smedja och verkstad åt militären – inte klarade sig. De ersattes av de stenbyggnader som står kvar än i dag och som går under namnet Kronhusbodarna.

Nu ska Higab genomföra en renovering av kontorslokalen i Kronhusbodarna på Postgatan 8. Här är den ursprungliga planlösningen delvis bevarad och i några rum finns bevarade stuckaturer och flera dörrblad består av spegeldörrar från 1800-talets senare hälft. Renoveringen innebär att en av väggarna tas ned för att öppna upp, plastgolv byts ut mot trägolv, vävtapeter ersätts av nya ytskikt, lokalen målas om och ett nytt kök sätts in. Åtgärderna har planerats i samråd med antikvarier för att säkerställa en varsam renovering.

I juni när renoveringen är klar kommer Forum Arkitekter att flytta in. De startade sin verksamhet 1981 och i sina uppdrag arbetar de med hela gestaltningsprocessen, från idé och konceptutveckling till färdigprojekterade projekt. I nuläget har de sitt kontor på Västra Hamngatan 12.

Kronhusbodarnas historia!

Fler nyheter!