Kronhusbodarna

Fastighetsbeteckning:

Nordstaden 702:32

Byggnadsår:

1755

Adress:

Postgatan 6-8,
411 13 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Materiel- och vagnshus, smedja, verkstad

Nuvarande användning:

Butik, ateljé, galleriverksamhet, café

Arkitekt:

Bengt Wilhelm Carlberg
Peter Magnus Rewegin

Kronhusbodarnas webbplats: kronhusbodarna.se

Vård och underhållsplan för Kronhuskvarteret

Om Kronhusbodarna

På 1600-talet sträckte sig Kronans tomt från nuvarande Postgatan i söder fram till Kvarnberget i norr. Den var uppdelad i två gårdar mellan Artilleriet, som hade den östra delen med Kronhuset, och Fortifikationen som hade den västra. På båda gårdarna uppfördes flera mindre hus av trä för bland annat vagnar, smedja och verkstad åt militären. Vid den stora stadsbranden 1746 klarade sig Kronhuset men alla trähusen försvann. De ersattes med de stenbyggnader som står kvar än i dag. Den västra längan är ritad av Peter Magnus Rewegin och den östra av Bengt Wilhelm Carlberg. Mot Postgatan byggdes hus med bland annat kontor och bostad åt Artilleriet och Fortifikationen.

Kronhusparken anlades på 1930-talet efter att Göteborgs Stad köpt området. Kronhusgården fick sin nuvarande beläggning med kullersten och gatsten i slutet av 1960-talet. Kronhusbodarna byggdes om till butiker, verkstäder och café på 1970-talet.

Kronhuskvarteret blev byggnadsminne 1968 och har funnits i Higabs bestånd sedan 1991.

Se alla fastigheter