Byggnadsvård Stadsutveckling Publicerad:

Arkeologisk förundersökning vid Sjöfartsmuseet

Under vecka 40 kommer det genomföras schaktarbeten i parken vid Sjöfartsmuseet som förberedelse till en arkeologisk förundersökning.

Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt inför kommande om- och tillbyggnad, som bland annat innebär att museet kommer att få ett nytt akvarium, ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

Visionsbild på Sjöfartsmuseet efter ombyggnaden med det nya akvariet framför
Arkitektskiss: GAJD Arkitekter

Innan entreprenadarbetena kan starta genomförs en arkeologisk förundersökning. Detta gör man inför mark-/byggarbeten där det finns risk att fornlämningar kan påverkas.

Under vecka 40 med start 30 september kommer schaktarbeten göras i delar av parken som förberedelse för undersökningen, som genomförs av arkeologer från Göteborgs stadsmuseum.

Hanteringen av våra fornlämningar regleras av Kulturminneslagen och det är Länsstyrelsen som beslutar om förundersökning eller slutundersökning behöver göras och i så fall i vilken omfattning.

Information om om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet

Information om arbetet på Sjöfartsmuseet Akvariets webbplats

Fler nyheter!