Hoppa till innehållet

Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet

Nu genomförs en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet. Museet kommer att få ett nytt större akvarium, en ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

Visionsbild av Sjöfartsmuseet. Människor i rörelse på gräsytan framför huset.

Ritning av det nya akvariet under jord.

Det nya akvariet under jord. Bild: GAJD Arkitekter

Aktuellt i projektet

När ombyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet står klar nästa år kommer en ny konstgestaltning att ta plats på gräsmattan framför entrén. Verket ONE är skapat av konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilin.

– Skulpturen består av fyra blad som bildar en sorts kapsel, inspirerat av formen av en blåmussla och äldre dykarklockor. På så sätt kan man se verket som en imaginär farkost som tar besökaren ner till havets botten, säger David Ohlsson och Dit-Cilinn.

Inuti skulpturen är ytan blank och skimrar i pärlemor, som insidan av ett snäckskal. När det är mörkt tänds en markbelysning under verket som ger det en gåtfull framtoning. Gestaltningen kommer att gjutas i aluminium och målas med pigmenterad epoxilack. Installation och invigning är preliminärt planerad till våren 2022.

Verket är finansierat av Higab och tillkommer genom enprocentregeln. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Göteborg Konst har ansvarat för processen där konstnärer fått lämna förslag på gestaltningen.

Träd och skulptur framför byggnad

Skulpturen ONE framför Sjöfartsmuseet Akvariet. Visualisering: Benjamin Ohlsson

Modell av skulpturen ONE av Ohlsson/Dit-Cilinn

Om projektet

Till grund för beslutet om en om- och tillbyggnad ligger en förstudie som har genomförts av Higab. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnas upp, att nya trappor byggs och nya hissar installeras, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggs under marknivå framför museet. Där kommer det bland annat att finnas ett levande korallrev. Dessutom kommer grönområdet i Gamla Varvsparken att utökas.

Om- och tillbyggnaden startade i januari 2020 och avslutas i slutet av 2021. Det betyder att Sjöfartsmuseet nu har tömts och stängt. Men man kommer fortsätta att erbjuda publik verksamhet under ombyggnaden i form av skolbesök, stadsvandringar och digitala utställningar. Museet beräknar återöppna under 2022. Utförandeentreprenör i projektet är Flodén Byggnads AB.

Du kan även läsa om projektet på sjofartsmuseetakvariet.se/ombyggnad-av-museet

Arkeologisk undersökning av lämningar från Gamla Varvet
I mitten av november 2019 inleddes en månadslång arkeologisk undersökning i parken utanför Sjöfartsmuseet Akvariet. Inför den planerade om- och tillbyggnaden av museet genomförde arkeologer från Göteborgs stadsmuseum tidigare under hösten en förundersökning av marken. Där påträffades bland annat stenläggningar och en husgrund med vad arkeologerna misstänker är en källare. Sjöfartsmuseet ligger på samma tomt där Gamla Varvet tidigare låg, men med hjälp av de arkeologiska undersökningarna kan vi få en mer exakt bild.

De fynd som gjorts är bland annat en stenlagd väg och lämningar av ett stall och en köksbyggnad, troligen från Gamla Varvets dagar. Vägen användes av arbetare och för transporter till och från varvsbyggnaden och tros vara från 1700-talet, eventuellt ännu längre tillbaka.  Varvet togs i bruk på 1660-talet men lades ner 1825.

Syftet med slutundersökningen är att dokumentera och ta bort alla lämningar inom det aktuella området innan byggentreprenören kan inleda sina arbeten.

Trädfällning inför arbeten i parken
Sex träd i parken utanför Sjöfartsmuseet har tagits ner för att bereda plats för det nya Akvariet som ska byggas under jord framför museet. Nedtagningen var nödvändig för att kunna genomföra utbyggnaden av museet och den bereder även väg för den arkeologiska undersökning som genomförs för att dokumentera lämningarna från Gamla Varvet.

När om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet är avslutad kommer parken att iordningställas vilket även innebär återplantering av träd. Planen är att det ska bli fler träd än idag.

I december 2019 flyttades även fyra av de fem statyerna i Gamla Varvsparken till Sankt Sigfridsgatan 85 där de kommer att stå under om- och tillbyggnaden.

Statyer står på rad.

* )Gamla varvet
Amiralitetsvarvet, även kallat Gamla Varvet, grundades 1660 som ett skeppsbyggeri åt Kronan. Området sträckte sig från nuvarande Stigbergskajen till Sjöfartsmuseet. Platsen hade varit viktig för sjöfarten redan innan Göteborg grundades. Det drevs först av holländare men 1717 överlät Karl XII privilegierna till kaparen Lars Gathenhielm. Gathenhielm avled redan 1718 och änkan Ingela stod som innehavare till verksamheten i några år innan Gamla Varvets område återgick till Kronan. 

Projekt Sjöfartsmuseet

För mer information:
Henrik Witt
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 88
henrik.witt(snabel-a)higab.se
Det första steget mot ett Sjöfartsmuseum togs 1912 vid ett sammanträde med Nautiska föreningen, men det skulle dröja drygt 20 år innan museet stod färdigt. Det första arkitektförslaget gick man inte vidare med och det andra förslaget blev aldrig verklighet på grund av att kostnaden beräknades bli alldeles för hög.

1933 invigdes Sjöfartsmuseet i Gamla Varvsparken efter ritningar av arkitekt Karl M Bengtson. Invigningen gjordes av kung Gustav V och i samband med det avtäcktes en byst av donatorn Dan Broström som hade omkommit i en bilolycka 1925.

Utsidan av Sjöfartsmuseet präglas av en stram klassicistisk stil med tydliga valvbågar i sockelvåningen som bär upp de släta tegelfasaderna med rektangulära och kvadratiska spröjsade fönster. Insidan har byggts om vid flera tillfällen men trots det finns mycket av den övergripande strukturen och originalkaraktären kvar. Här finns även världens äldsta fungerande kallvattenakvarium.

Om- och tillbyggnaden startade i januari 2020 och avslutas i slutet av 2021. Museet öppnar igen 2022.
Se alla projekt