Hoppa till innehållet

Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet

Mellan 2020-2022 genomfördes en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet. Museet har bland annat fått ett nytt större akvarium under mark, ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

Husfasad i tegel med park framför

1 mars 2022 återlämnades Sjöfartsmuseet Akvariet till museipersonalen efter godkänd slutbesiktning och 10 december samma år återinvigdes museet för allmänheten. Samtidigt invigdes en ny konstgestalning i parken, verket ONE skapat av konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilin.

Här nedan syns några bilder från den färdiga om- och tillbyggnaden innan museiverksamheten flyttade tillbaka.

En bit av en fasad med skylten Sjöfartsmuseet Akvariet

Den nya entrén med vågmönster

 

Hall med trappa och valvfönster

Trappan ner till nya Akvariet. De tidigare igensatta valven har fått välvda fönsterglas som släpper in ljuset.

 

Rum med gradängtrappa och öppen dörr

Ingången till nya Akvariet under mark

 

Stor tom sal

Tomma museihallar innan utställningarna kommit på plats

 

Modell av skulpturen ONE av Ohlsson/Dit-Cilinn

Om projektet

Till grund för beslutet om en om- och tillbyggnad låg en förstudie som genomförts av Higab. Syftet var att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnats upp, att nya trappor byggts och nya hissar installerats, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggts under marknivå framför museet. Grönområdet i Gamla Varvsparken har rustats upp och utvidgats.

Om- och tillbyggnaden startade i januari 2020 och avslutades i februari 2022. Utförandeentreprenör i projektet var Flodén Byggnads AB.

Arkeologiska fynd av lämningar från Gamla Varvet

I mitten av november 2019 inleddes en månadslång arkeologisk undersökning i parken utanför Sjöfartsmuseet Akvariet. Inför den planerade om- och tillbyggnaden av museet genomförde arkeologer från Göteborgs stadsmuseum tidigare under hösten en förundersökning av marken. Där påträffades bland annat stenläggningar och en husgrund med vad arkeologerna misstänker är en källare. Sjöfartsmuseet ligger på samma tomt där Gamla Varvet tidigare låg, men med hjälp av de arkeologiska undersökningarna kan vi få en mer exakt bild.

De fynd som gjorts är bland annat en stenlagd väg och lämningar av ett stall och en köksbyggnad, troligen från Gamla Varvets dagar. Vägen användes av arbetare och för transporter till och från varvsbyggnaden och tros vara från 1700-talet, eventuellt ännu längre tillbaka.  Varvet togs i bruk på 1660-talet men lades ner 1825.

Syftet med slutundersökningen var att dokumentera och ta bort alla lämningar inom det aktuella området innan byggentreprenören kunde inleda sina arbeten. Den stenlagda 1700-talsvägen uppmärksammas dock i den upprustade parken. En del av kullerstenarna från den gamla vägen har fått markera en bit väg, ungefär i samma läge där den gamla gick.

När om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var klar iordningställdes parken vilket även innebar återplantering av träd.  I december 2019 flyttades även fyra av de fem statyerna i Gamla Varvsparken till Sankt Sigfridsgatan 85 där de har stått under en stor del av byggtiden. De har nu flyttats tillbaka.

Statyer står på rad.

* )Gamla varvet
Amiralitetsvarvet, även kallat Gamla Varvet, grundades 1660 som ett skeppsbyggeri åt Kronan. Området sträckte sig från nuvarande Stigbergskajen till Sjöfartsmuseet. Platsen hade varit viktig för sjöfarten redan innan Göteborg grundades. Det drevs först av holländare men 1717 överlät Karl XII privilegierna till kaparen Lars Gathenhielm. Gathenhielm avled redan 1718 och änkan Ingela stod som innehavare till verksamheten i några år innan Gamla Varvets område återgick till Kronan. 

Projekt Sjöfartsmuseet

För mer information:
Henrik Witt
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 88
henrik.witt(snabel-a)higab.se
Det första steget mot ett Sjöfartsmuseum togs 1912 vid ett sammanträde med Nautiska föreningen, men det skulle dröja drygt 20 år innan museet stod färdigt. Det första arkitektförslaget gick man inte vidare med och det andra förslaget blev aldrig verklighet på grund av att kostnaden beräknades bli alldeles för hög.

1933 invigdes Sjöfartsmuseet i Gamla Varvsparken efter ritningar av arkitekt Karl M Bengtson. Invigningen gjordes av kung Gustav V och i samband med det avtäcktes en byst av donatorn Dan Broström som hade omkommit i en bilolycka 1925.

Utsidan av Sjöfartsmuseet präglas av en stram klassicistisk stil med tydliga valvbågar i sockelvåningen som bär upp de släta tegelfasaderna med rektangulära och kvadratiska spröjsade fönster. Insidan har byggts om vid flera tillfällen men trots det finns mycket av den övergripande strukturen och originalkaraktären kvar. Här finns även världens äldsta fungerande kallvattenakvarium.

Om- och tillbyggnaden startade i januari 2020 och avslutas våren 2022. Museet öppnar igen 2022.
Se alla projekt