Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet

Under 2019 påbörjas en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet. Museet kommer att få ett nytt akvarium, en ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

Arkitektskiss GAJD Arkitekter

Till grund för beslutet ligger en förstudie som har genomförts av Higab. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnas upp, att nya trappor byggs och nya hissar installeras, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggs under marknivå framför museet. Dessutom kommer grönområdet i Gamla Varvsparken att utökas.

Om- och tillbyggnaden beräknas starta under 2019 och avslutas under hösten 2021. Det betyder att Sjöfartsmuseet nu har stängt och det kommer att tömmas under slutet av 2018. Men man kommer fortsätta att erbjuda publik verksamhet under ombyggnaden i form av skolbesök, stadsvandringar och digitala utställningar.

Läs mer om projektet på sjofartsmuseetakvariet.se/ombyggnad-av-museet

Projekt Sjöfartsmuseet

För mer information:
Henrik Witt
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 88
henrik.witt(snabel-a)higab.se
Det första steget mot ett Sjöfartsmuseum togs 1912 vid ett sammanträde med Nautiska föreningen, men det skulle dröja drygt 20 år innan museet stod färdigt. Det första arkitektförslaget gick man inte vidare med och det andra förslaget blev aldrig verklighet på grund av att kostnaden beräknades bli alldeles för hög.

1933 invigdes Sjöfartsmuseet i Gamla Varvsparken efter ritningar av arkitekt Karl M Bengtson. Invigningen gjordes av kung Gustav V och i samband med det avtäcktes en byst av donatorn Dan Broström som hade omkommit i en bilolycka 1925.

Utsidan av Sjöfartsmuseet präglas av en stram klassicistisk stil med tydliga valvbågar i sockelvåningen som bär upp de släta tegelfasaderna med rektangulära och kvadratiska spröjsade fönster. Insidan har byggts om vid flera tillfällen men trots det finns mycket av den övergripande strukturen och originalkaraktären kvar. Här finns även världens äldsta fungerande kallvattenakvarium.

Om- och tillbyggnaden beräknas starta under 2019 och avslutas under hösten 2021.
Se alla projekt