Organisation Publicerad:

Ändrat arbetssätt för ökad kundnytta

Nu har Higab ersatt den tidigare fastighetsteknikerrollen med en teknikgrupp där servicetekniker, drifttekniker och teknisk förvaltare ingår. Målet är att våra kunder ska uppleva att vi blir mer tillgängliga med ökat kundfokus och snabbare handläggning.

Syftet med det nya arbetssättet på förvaltningsavdelningen är att öka närvaron i Higabs fastigheter och ge bättre service och kvalitet till våra kunder. Det är en omfattande förändring och vi kommer att rekrytera ett antal medarbetare för att komplettera den nya organisationen. Det betyder att några tjänster kommer att tillsättas under våren.

Parallellt har vi sett över våra förvaltningsområden och gjort en omfördelning av affärsansvariga fastighetsförvaltare. Dessa förändringar innebär att många kunder nu har fått ny teknikerkontakt och ny förvaltare.

Information om felanmälan!

Fler nyheter!