Hållbarhet Publicerad:

Energitips för dig som hyr lokal

Som hyresgäst i någon av Higabs lokaler är det vanligast att man har sina egna separata elavtal och därmed själv kan styra och påverka sin egen förbrukning. Här kommer några tips på hur du i rådande tider kan minska elanvändningen och därmed även din verksamhets kostnader när elpriset ökar. Varje liten förändring gör skillnad.

Gör en kartläggning

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Gör gärna en energikartläggning. En enkel variant går att göra på egen hand. För ett större arbete kan du välja att anlita en konsultfirma som arbetar med energifrågor. Här hittar du en mall från Göteborgs Stad för energikartläggning och energiplan.

Sänk värmen inomhus

Om du har möjlighet att sänka värmen inne i lokalen generellt med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent.

Behovsstyrning

Se till att belysning, värme och apparater bara är på när det behövs genom att använda timer eller rörelsedetektor. En lokal som främst används under kontorstid behöver oftast inte vara lika varm på kvällar och helger. Genom att ha rörelsedetektor på belysningen är det bara tänt när någon är där.

Skrivbordsplatser

Ställ in energisparläge på datorerna och stäng av datorerna när de inte används.

Bryt gamla vanor

Har du restaurang eller café? Starta inte alla ugnar, värmeskåp och annan energikrävande köksutrustning på samma gång när du eller din personal kommer på morgonen. Starta hellre varje maskin allteftersom de ska användas. På så sätt minskas effekttopparna och ert samlade energiuttag. Utnyttja också eftervärmen på ugnen.

Vitvaror

Byt ut gamla maskiner. Exempelvis gör en diskmaskin som är äldre än tio år av med flera hundra liter mer vatten än en nyare modell och en modern ugn är mer energieffektiv än en gammal. Kom också ihåg att frosta av frysskåp regelbundet. Mycket is hindrar kylan att sprida sig rätt och frysen får då arbeta med längre drifttider.

Lampor

Byt glödlampor mot lågenergilampor eller LED.