Slakthuset

Higab utvecklar Slakthuset (samlingsnamn för det gamla slakthusområdet i Gamlestaden) till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. Arbetet sker i parallella processer med inriktning på både kort och lång sikt.

Om projektet

Det gamla Slakthusområdet från 1905 har ett strategiskt läge i Gamlestaden, en del av Göteborg som växer så det knakar. Intresset för området är stort och både Higab och Corem, som är den andra stora fastighetsägaren, ser stor potential att utveckla det. Corem har redan kommit långt i utvecklingen av sin del av området och Higab är nu i full gång med vår del.

Målsättningen är en plats för experimentlusta och kreativitet med platsens DNA i fokus – mat och matproduktion. Småskalig produktion av mat, dryck och design, restauranger och kultur. Ett möte mellan gammalt och nytt, återblick och nytänkande. En självklar destination för göteborgare och besökare. Något som inte finns i Göteborg idag, men där platsens själ finns kvar.

För att kunna utveckla området i önskad riktning krävs en ny detaljplan då den som finns idag bara medger industriverksamhet. Medan planprocessen pågår kommer Higab arbeta med de befintliga fastigheterna och pröva olika typer av verksamheter och idéer för att se vilka som fungerar bäst. Det framtida Slakthuset ska få växa fram i samarbete med dem som verkar där. Flera kreativa entreprenörer har redan etablerat sig inom området och vi vill ha in fler.

Är du entreprenör och tror att din verksamhet skulle passa i Slakthuset? Se kontaktuppgifter nedan.

Mer information