Kulturhuset Bergsjön

2022 invigdes Göteborgs nya kulturhus på Rymdtorget i Bergsjön. Byggnaden var ett av Higabs tre jubileumsprojekt som var en del av firandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Om projektet

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Frågan hade då diskuterats i ett antal år och det har länge funnits en önskan i staden att skapa en kulturmötesplats i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och där fokus ligger på social hållbarhet och integration.

Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att äga och bygga det planerade kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. En förstudie genomfördes och en arkitekttävling utlystes för kulturhusets gestaltning. Våren 2017 utsågs Sweco Architects bidrag Kulturkorgen till vinnare.

I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset Bergsjön av kommunfullmäktige och mellan 2020-2022 byggdes huset. Entreprenör för projektet var Veidekke Entreprenad.

Huset består av tre våningar och är cirka 2 500 kvadratmeter stort. I byggnaden finns bibliotek, utställningsytor, musikstudio, black box och studierum för de som vill arbeta med lera, foto och textiler. Dessutom finns det möjlighet till filmvisning och festlokal för upp till 150 människor.

Projektet var ett av tre Higab-projekt som ingick i Göteborgs 400-årsjubileum. Jubileumssatsningen innebär att Higab tillsammans med sina samarbetspartners lade lite extra fokus på att skapa attraktiva, tillgängliga och levande mötesplatser och besöksmål i Göteborg.