Kretsloppspark i Högsbo

Nu pågår planeringen av en ny kretsloppspark i Högsbo. Den ska byggas med återbruksmaterial och bli tre gånger så stor som Högsbo återvinningscentral som den ersätter. Kretsloppsparken beräknas vara klar 2027.

Om projektet

Higab bygger den nya kretsloppsparken på uppdrag av förvaltningen Kretslopp och vatten och kommer förbättra möjligheterna för göteborgarna att bidra till att mer avfall återvinns och återbrukas. Planen är att även byggnaderna i kretsloppsparken i möjligaste mån ska byggas av återanvänt material. Målet är att det ska bli lättare att lämna sitt avfall utan att det tar för lång tid eller känns stressigt. Själva storleken och utformningen ska bidra till att minska köer och undvika att det blir stopp på rampen till återvinningscentralen och i sorteringshallen.

Området i Högsbo håller nu på att omvandlas från industriområde till blandstad med bland annat bostäder och skolor. För att kretsloppsparken ska smälta in och inte störa närliggande verksamheter och boende kommer återvinningscentralen byggas över. Mot gatan byggs bullerskydd och mindre byggnader. Det kommer vara möjligt att ta sig till platsen med både bil, cykel och lokaltrafik.

Visionsbild: Studio 3D

Projekteringen har startat och totalentreprenör för projektet är Skeppsviken.

Kretsloppsparken beräknas stå klar 2027.

Mer information