Feskekôrka

Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad genomgår just nu en genomgripande upprustning. I samband med detta genomför Higab ett utvecklingsarbete för framtidens Feskekôrka.

Aktuellt

För närvarande pågår arbete med den teknikkällare som grävts under Feskekôrka. En stor del av husets byggnadsminnesförklaring går ut på att bevara rymden i den stora salen. Det betyder exempelvis att inga ventilationskanaler eller rör får hänga i taket och att inga värmerör kan löpa längs med väggarna. För att dölja den typen av installationer kommer all teknik att samlas i den nya källaren under mark. Installationerna består av ventilationsaggregat och kanaler, vattenrör och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, samt el, fiber och larm. I teknikkällaren kommer också den framtida verksamhetens öltankar att rymmas när det blir dags för Feskekôrka att öppna upp igen 2024.

Om projektet

Feskekôrka, som fyller 150 år 2024, är just nu en sliten skönhet. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation. Arbetet inleddes hösten 2020 och eftersom det inte är möjligt att bedriva verksamhet då är Feskekôrka stängd medan upprustningen pågår. Upprustningen kommer att göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras i samband med markarbetena.

Hittills har vi bland annat genomfört omfattande rivnings- och saneringsarbeten av de invändiga tillägg som gjorts på Feskekôrka genom åren. Vi har också gjort en grundförstärkning av byggnaden där omkring 200 stålpålar slagits ner till grundmuren. I samband med att stolpkonstruktionen öppnades upp upptäcktes att delar av den var i dåligt skick och en stomrestaurering har därför gjorts. Här har vi anlitat timmermän som arbetar med traditionella metoder och material för att byta ut de delar som behövs. Timret som används är furu och faktiskt äldre än Feskekôrka – 180 år gammalt riktigt fint kärnvirke som tillsammans med grundförstärkningen säkrar att byggnaden står stadigt i många år till.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär bland annat att man inte får riva eller förvanska byggnaden.

En Feskekôrka för framtiden

Medan huset är stängt och projektet pågår planeras den framtida utvecklingen för Feskekôrka.  Byggnadens historia är en viktig utgångspunkt för den framtida verksamheten. Byggnaden alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur och varit en mötesplats för göteborgare och turister.

Higab har efter en öppen konceptförfrågeprocess tecknat hyresavtal med Västkustupplevelser som kommer stå för verksamheten i Feskekôrka när den öppnar igen. Västkustupplevelsers koncept innehåller en mix av restaurang och bar, fisk- och skaldjursförsäljning över disk och underhållning. Det kommer också bli utökade öppettider, vilket var en viktig faktor i konceptförfrågan.

Mer information

År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Mer historik