Lediga tjänster

Affärsutvecklare
Lokalkoncept för kultur och kreativa näringar

Samling av människor på gården framför Kronhuset.

Higab satsar på en ny tjänst som affärsutvecklare KKN (Kulturella och kreativa näringar), där ditt uppdrag blir att utveckla ett nytt lokalkoncept riktat till entreprenörer inom nämnd sektor. Du ansvarar för såväl framtagandet av en fungerande affärsmodell som implementeringen av konceptet.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på tre år.

Higab har många hyresgäster inom kultur och kreativa näringar, inte sällan enmans- eller småföretag, med behov av mer kringtjänster och flexibla lokalbehov. Här vill vi tänka nytt och möta såväl dagens som morgondagens önskemål kring hur en kreativ mötes- och arbetsplats ska utformas och fungera. Då Higab har unika fastigheter i sitt bestånd är det viktigt att du vet hur man utvecklar själen i områden och platser, inte minst gällande att bevara den historiska identiteten. Du ska också ha ett intresse för digitalisering och innovation, då konceptet kommer kräva nya lösningar.

Med hjälp av din kompetens inom affärsplanering och dina egna idéer utvecklar du tillväga-gångsätt och metoder som tar avstamp i en realiserbar affärsplan. Du får eget affärsansvar för uppdraget och du leder systemstödsutveckling och försäljning av den nya tjänsten, vilket innebär att du tecknar avtal med kunder. Du kommer också ansvara för att kontinuerligt utveckla och förändra produkten för att möta lönsamhet och hög kundtillfredsställelse.

Som affärsutvecklare KKN ingår du i marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen har till uppgift att bidra till bolagets möjligheter att bli den främsta leverantören av unika lokaler i Göteborg med fokus på lönsamhet och kundnytta.

Marknadsavdelningen består av marknadschef, affärsutvecklare, utvecklare kulturmiljöer och marknadskoordinator. Avdelningen ska tillse att bolaget får rätt kunder i sina fastigheter med så kort vakanstid som möjligt. Avdelningen ansvarar också för att ta fram en uthyrningsstrategi, rätt affärsmodeller och marknadsföring av vakanta lokaler.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och arbetssätt och det är viktigt att du både bidrar med din erfarenhet och ser till helheten i organisationen för att vi tillsammans ska lyckas.

Kvalifikationer

Du är tydligt affärsorienterad och har ett genuint engagemang för tjänsteutveckling. Du har tidigare erfarenhet av att utforma och implementera nya affärsmodeller med gott resultat. Vi ser att du är kreativ och har lätt för att tänka nytt samtidigt som du har förmågan att förmedla och omsätta idéer i praktiken. Du håller dig uppdaterad om marknadstrender och visar på en stor affärsförståelse i ditt arbete.

Eftersom rollen innefattar stora kontaktytor, internt såväl som externt, är du duktig på att skapa och bibehålla långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och har förmågan att få flera parter att arbeta mot samma idé och mål. Du har förmågan att snabbt greppa kundens utmaning och använda din erfarenhet och kompetens för att skapa en hållbar affär. Du är analytisk och fattar beslut på fakta men är inte rädd att tänka nytt. Du är strukturerad och lösningsorienterad.

Du har en bakgrund inom KKN och förståelse för branschens behov. Erfarenhet av konceptutveckling, marknadsarbete, sälj och kunddialoger är värdefullt. Du är van att arbeta i komplexa miljöer där flera perspektiv behöver vägas in och givna förutsättningar inte alltid finns.

Utöver din erfarenhet har du en för tjänsten relevant akademisk examen alternativt ledande arbete inom KKN. Erfarenheter inom destinationsutveckling är meriterande.

Vi ser att du har intresse inom ämnesområden som platsutveckling, delningstjänster, hyresmarknaden, digitalisering eller framtidens arbetsplatser som du därmed håller dig uppdaterad inom.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Maria Hellström e-post maria.hellstrom@randstad.se. Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 21 februari 2021.

Sök tjänsten här!

Projektcontroller

Som projektcontroller på Higab driver och kvalitetssäkrar du vårt arbetssätt med budget, prognos och projektkalkylering. Du kommer att jobba med uppföljning och analys av projektutfall inklusive nyckeltal. Du blir systemförvaltare för vårt projektsystem Antura.

Som projektcontroller ingår du i avdelningen för investeringsprojekt och tidiga skeden och arbetar för båda våra projektavdelningar där underhåll och lokalanpassning är den andra avdelningen. Totalt är det ca 30 medarbetare.

En viktig del i rollen som projektcontroller är att du kontinuerligt bidrar till att vidareutveckla våra processer, rutiner och verktyg. Då Higab är certifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 är en ständig förbättring en central del av vårt arbetssätt. Du förbereder och sammanställer prognos- och budgetarbete och är behjälplig vid resursplanering. Du är även projektavdelningarnas internrevisor och avhjälper revisionssynpunkter. Du deltar och skriver protokoll vid våra portföljrådsmöten.

Rollen som projektcontroller är ny på Higab och vi ser med spänning fram emot att tillsammans med dig utforma helheten av tjänsten.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett intressant arbete med koppling till Göteborgs mest kända och karaktäristiska byggnader. Higab är delaktig i stadens utveckling och har nära samarbeten med Göteborgs Stads övriga bolag och förvaltningar. Vi strävar efter tydliga mål på kort och lång sikt.

Den här tjänsten passar dig som vill arbeta i en positiv företagskultur med fantastiska kollegor där vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, där vi bryr oss, arbetar tillsammans och tänker nytt.

Kvalifikationer och bakgrund

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla processer och arbetssätt, följa upp och redovisa projekt i olika former och har relevant högskoleutbildning eller motsvarande tillsammans med några års erfarenhet av projekt och projektekonomi. Det är av största vikt att du är noggrann och strukturerad.

Som person är du även målinriktad, analytisk, lyhörd och drivande. Hög kommunikativ kompetens och förmåga att arbeta tillsammans med andra är en förutsättning.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Petra Pettersson e-post petra.pettersson@randstad.se. Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 7 februari 2021.

Sök tjänsten här!