Lediga tjänster

  • Chef Kund och Intern service
  • Servicetekniker
  • Koordinator till vd-staben

Chef Kund och Intern service

Tre personer pratar i ett möte

Med tydliga mål och nyckelaktiviteter kopplat till kundarbete stärker Higab organisationen med en ny avdelning: Kund och Intern service. Bolaget söker nu en chef som kan driva avdelningen och bygga upp en stark kundtjänst. På avdelningen ska även företagets viktiga internadministrativa processer samlas, såsom dokumenthantering av allmänna handlingar och arkiv, varpå det är viktigt att personen vi söker ser synergier mellan det interna och externa arbetet.

Avdelningen blir ett nav med moderna digitala system som ska hjälpa verksamheten framåt såväl i det administrativa arbetet som vid frågor från hyresgäster och allmänhet.

Du leder och utvecklar din grupp med receptionist, dokumentcontroller/registrator, administratör och kvalitets- och digitaliseringsansvarig. Du ansvarar för avdelningens utveckling och dess processer. Du anger riktning, stöttar och prioriterar arbetet utifrån bolagets perspektiv. Du är också ytterst ansvarig för bolagets kvalitetsarbete och för frågor kopplade till kontoret som arbetsplats.

Du ingår i företagsledningen och är ansvarig för arkiv och dataskydd.

Vi erbjuder

Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga – och ibland tuffa – utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag.

Vi är stolta över att förvalta en stor del av stadens kulturarv. På Higab får du engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att vårda och utveckla göteborgarnas hus och bidra till att forma vår växande stad.

Kvalifikationer och bakgrund

Vi söker dig som har högskoleexamen eller annan relevant utbildning. Du har med framgång arbetat med kundserviceprocesser och digitalisering. Erfarenhet från arbete i en offentlig organisation och/eller från fastighetsbranschen med inriktning på kundservice och digitalisering är meriterande, men inget krav.

Du har erfarenhet av personalansvar och tycker ledarskap är roligt.

Du har hög social kompetens, är nytänkande, ser möjligheter och har mycket energi. Du skapar förtroende och är bra på att samarbeta.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Petra Pettersson e-post petra.pettersson@randstad.se. Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 16 maj 2021.

Ansök här!

Servicetekniker

Higab-medarbetare står på taket till Göteborgs konstmuseum

Som servicetekniker tillhör du serviceavdelningen och rapporterar till servicechefen. Du är kundens kontaktperson vid tekniska frågor och felanmälningar och ansvarar för att säkerställa en god kundupplevelse i vardagen.

Du är självständig, allsidig och har ett brett tekniskt kunnande vilket är viktigt då du har husansvar för tilldelade byggnader. Du ansvarar för den tekniska driften i form av tillsyn, skötsel och felavhjälpande och är delaktig i planering och utförande av underhåll. För hög kundtillfredsställelse och kostnadseffektivitet ingår du i en teknikgrupp tillsammans med andra servicetekniker, drifttekniker och teknisk förvaltare.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer, vårt arbetssätt och att öka kundnöjdheten. Det är viktigt att du bidrar med din erfarenhet och ser till helheten i organisationen för att vi tillsammans ska lyckas. Ditt fokus är kundnytta och kvalitet.

Vi erbjuder

Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd omfattar både arenor, saluhallar, industribyar och en mängd kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det  innebär stor variation med spännande, roliga – och ibland tuffa – utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag.

Serviceavdelningen består av 18 duktiga servicetekniker och tekniska förvaltare. Förutom teknikgruppen arbetar du tillsammans med övriga delar av organisationen, främst fastighetsförvaltare och projektledare.

Vi är stolta över att förvalta en stor del av stadens kulturarv. På Higab får du engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att vårda och utveckla göteborgarnas hus och bidra till att forma vår växande stad.

Kvalifikationer och bakgrund

Vi söker dig som har flerårig dokumenterad erfarenhet av drift och fastighetsskötsel. Du har tidigare haft en roll där du varit självgående med god struktur, ordning och reda samt arbetat i team. Du har gymnasieutbildning eller har på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Spetskompetens inom exempelvis ventilation, rör eller el är meriterande.

Förutsättningar för tjänsten är god samarbetsförmåga, hög social kompetens med helhetssyn och förmåga att bedöma och tillgodose kundernas behov. Körkort är ett måste då du kommer att ha service­bil i tjänsten.

Vi söker dig som vill vara en del av och bidra till Higabs utveckling och företagskultur.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Johanna Ekman tel 0734- 45 37 74 eller mejl johanna.ekman@randstad.se. Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 9 maj 2021.

Ansök här!

Koordinator till vd-staben

Fyra medarbetare på Higab står vid räcke och pratar

Higab söker en kvalificerad handläggare till vd-staben. Tjänsten är nyinrättad och ses som en nyckelroll i att bistå vd i arbetet med att styra och leda bolaget. Du ingår tillsammans med tre ytterligare medarbetare i staben och rapporterar direkt till vd.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att koordinera, samordna och utveckla styrelse- och ledningsarbetet. Du genomför och leder uppdrag, utredningar och rapporter samt ansvarar för ett antal administrativa system och processer. Du kommer att vara sekreterare i Higabs styrelse. I rollen ingår också att delta i strategiska nätverk och samarbeten inom staden och Stadshuskoncernen. Du jobbar både operativt och strategiskt, vilket även innebär att bevaka omvärldsfrågor som berör bolaget.

På Higab arbetar vi målfokuserat och efter tydliga värderingar. Vi har ett kvalitetsledningssystem och arbetar med att ständigt förbättra våra processer och arbetssätt. Det är viktigt att du ser till helheten i verksamheten och bidrar med din erfarenhet för att vi tillsammans ska lyckas.

Vi erbjuder
Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga – och ibland tuffa – utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag.

Vi är stolta över att förvalta en stor del av stadens kulturarv. På Higab får du engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att vårda och utveckla göteborgarnas hus och bidra till att forma vår växande stad.

Kvalifikationer och bakgrund

Du bör ha högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som relevanta för tjänsten. Hög administrativ kompetens och flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med utredningar, rapportarbete eller motsvarande är ett krav. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tar initiativ, är drivande och har förmåga att samordna grupper och skapa engagemang och delaktighet. Du är noggrann och strukturerad. För att framgångsrikt arbeta med bolagets styrelse- och ledningsarbete är viktiga egenskaper: analytisk förmåga, hög social kompetens och gilla utvecklings- och förändringsarbete.

Du stimuleras av att arbeta i en organisation som har ett samhällsnyttigt ändamål. Vi förutsätter att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Petra Pettersson e-post petra.pettersson@randstad.se. Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 16 maj 2021.

Ansök här!