Hoppa till innehållet
Trävägg i Kronhuset med inkarvade streck.

Ett halvsekel med Higab

2016 firade Higab att det var 50 år sedan bolaget bildades. Det ursprungliga uppdraget att förse mindre företag och organisationer med lokaler har under åren kompletterats med ansvar för kulturbyggnader och arenor. Här gör vi några nedslag i historien.

Higab bildades 1966 efter beslut i kommunfullmäktige. Bolagets uppgift var att ”…förvärva fastigheter eller uppföra byggnader, där hantverkare och industriidkare kan beredas för sina rörelser lämpliga lokaler…”. Det första större projektet var att uppföra Hantverkshuset Stampen vid Svingeln som var tänkt att erbjuda ersättningslokaler till de företag som måste flytta i samband med att köpcentrumet Nordstan uppfördes. Det var dock bara ett fåtal av de berörda företagarna som kom att flytta in när Hantverkshuset Stampen stod klart 1970.

Utsidan av Hantverkshuset Stampen.

Hantverkshuset Stampen

Under tiden bygget av Hantverkshuset Stampen pågick startades förstudie och senare projektering för uppförandet av Grimmereds Industriby där de första byggnaderna invigdes 1974. Ett annat område där man såg en utvecklingspotential för företagsetableringar var Angered och 1978 stod sex industrihallar klara i det som kom att kallas Angereds Industriby.

Från industribyar till saluhallar och kulturfastigheter

1987 förvärvade Higab de fastigheter som förvaltades av Göteborgs Saluhallsförvaltning, bland annat Feskekôrka, Stora Saluhallen, Partihallarna och Slakthusområdet.

Vattendrag framför Feskekôrka.

Feskekôrka

Utsidan av två hus i Slakthusområdet i Gamlestan.

Slakthuset

Genom köpet av Göteborgs Fiskhamn och Saluhall Briggen 1990 utökades Higabs innehav av fastigheter inom livsmedelsnäringarna. Samma år beslöt kommunfullmäktige att föra över ett stort antal kulturfastigheter till Higab, bland annat Rådhuset, Börsen, Ostindiska Huset och husen i Gathenhielmska Reservatet – byggnader som på lång sikt ska behållas och bevaras inom Göteborgs Stad.

1994 förvärvade Higab samtliga aktier i AB Långedrag, vilket innebar att fastighetsbeståndet utökades med bland annat Sjömagasinet och ett stort markområde vid Långedragsudden. Året efter köptes mark och byggnader på det tidigare regementsområdet Kvibergs Kaserner.

Den anrika Restaurang Trädgår’n hade brunnit ner för andra gången 1994. Vid återuppbyggnaden fick Higab uppdraget. En arkitekttävling genomfördes och den nuvarande byggnaden invigdes 1998. Samma år förvärvades Barken Viking och tidigare Härlanda fängelse, numera Härlanda Park.

Utsidan av Härlanda Park.

Härlanda Park

Efter att göteborgaren Arvid Carlsson fått nobelpris i medicin 2000 fick Higab i uppdrag att bygga ett bioteknologiskt centrum på Medicinareberget. Den tekniskt avancerade fastigheten projekterades och uppfördes på rekordtid och Biotech Center stod färdigt 2003.

2004 invigdes Brewhouse i Apotekarnes gamla vattenfabrik i Gårda. Efter att läsktillverkningen flyttat till Högsbo 1974 hade lokalerna under några år använts som museum, men nu byggdes de om för att fungera som kreativt centrum för musik-, film- och medieproduktion.

Stora byggprojekt och arenor

Göteborgs universitet hade 1999 tagit beslut om att flytta Pedagogen från Mölndal till centrala Göteborg. Det blev startskottet för Higabs hittills största byggprojekt som omfattade Sociala Huset med tillbyggnad, Gamla Latin-läroverket, en nybyggnad samt ett parkeringsgarage i två plan. Nya Pedagogen invigdes 2006.

2007 invigdes Mediehuset i Annedal och Kretsloppsparken Alelyckan.

Människor utanför Återbruket i Kretsloppsparken.

Kretsloppsparken Alelyckan

2009 stod Gamla Ullevi, som ersatte den tidigare arenan med samma namn, klar. Higab förvärvade även Fastighets AB Rantorget och tog därmed över ägande och förvaltning av Vagnhallen i Gårda.

2011 stod Idrottshögskolan på Skånegatan färdig och invigdes av Prins Daniel.

2012 fusionerades dotterbolagen Kulturfastigheter i Göteborg AB och AB Långedrag med Higab. Stora Saluhallen återinvigdes efter en omfattande upprustning.

2013 invigdes bad- och isanläggningen Angered Arena. Sedan invigningen har den varit ett populärt besöksmål för många göteborgare, redan andra året överträffades förhoppningen om att nå ett besökarantal om 220 000 personer om året.

Ena fasaden på Angereds Arena.

Angered Arena

Året därpå blev det dubbla invigningar efter om- och tillbyggnader av två kända hus i Göteborg. Först ut var Rådhuset som blev Göteborgs nya stadshus i mars efter ombyggnad och upprustning. För många blev det ett kärt återseende när Stadsbiblioteket i april slog upp dörrarna efter att ha varit stängt i två år medan bygget pågick. Projektet innebar bland annat att biblioteket utökades med 3 700 kvadratmeter.

2014 var också året då Scandinavium och Frölundaborg införlivades i beståndet och Higab blev en del av bolagskoncernen Göteborgs Stadshus AB och samtidigt moderbolag i  underkoncernen Lokalkoncernen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tog beslut om att ersätta BK Häckens hemmaarena Rambergsvallen på Hisingen med en ny fotbollsarena på samma plats. Bravida Arena invigdes i juni 2015.

I början av 2016 blev Sjöfartsmuseet en del av Higabs fastighetsbestånd. En om- och tillbyggnad av museet beräknas starta 2019 och avslutas 2021. Till grund för beslutet ligger en förstudie som har genomförts av Higab. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Mellan 2016 och årsskiftet 2018/2019 genomfördes ett stort byggprojekt mitt i Göteborgs historiska hjärta. På uppdrag från kommunstyrelsen genomförde Higab en grundförstärkning av Kvarteret Högvakten. I samband med det gjordes en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten.

På uppdrag från Göteborgs Stad fick även Higab att projektera och bygga Kretslopp och vattens nya lokaler i Alelyckan. Projektet var en samlokalisering som innebar att förvaltningen samlades på ett ställe. Under slutet av 2019 stod byggnaden färdig och den rymmer kontor, lager, verkstad och garage.