Arbetsmiljö Hållbarhet Publicerad:

Viktigt steg mot brottsfria byggen

Som första bolag i Göteborgs Stad ansluter sig Higab till föreningen Rättvist Byggande.
- Higab tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att skapa säkra och trygga arbetsplatser med jämlika och rättvisa arbetsförhållanden, säger Sandra Kemény, avtalscontroller på Higab.

Rättvist byggande arbetar för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. Arbetsmodellen omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning, avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete.

Föreningen bildades 2017 i Stockholmsområdet och arbetsmodellen är sedan 2019 implementerad i Stockholms stads fastighetsbolag. Higab är först ut att ansluta sig i Göteborgs Stad, och är från och med januari i år medlemmar i föreningen.

– För oss som kommunalt bolag är det extra viktigt att arbeta aktivt med ett ökat beställaransvar för social hållbarhet, säger Sandra Kemény.

Sandra Kemény, avtalsscontroller på Higab

Just nu pågår arbetet på Higab med att genomföra Rättvist Byggandes implementeringssteg och de projekt som ska omfattas av arbetsmodellen väljs ut. Bland annat kommer arbetsplatskontroller genomföras för att följa upp lag- och avtalskrav. Syftet är att påverka byggbranschen för att premiera seriösa byggföretag och värna om branschens medarbetare.

– Vi är mycket glada för att Higab, som första kommunala beställare i Göteborgsområdet, valt att bli medlemmar hos oss. Tillsammans med våra rikstäckande medlemmar utgör Higab vår uppstart i Göteborg. Vi hoppas på ännu större samverkan i Väst inom kort säger Morgan Jansson, verkställande chef Rättvist byggande.