Event Historia Samarbeten Publicerad:

Vad vet du om Västra Nordstans historia?

Hur ser Västra Nordstans 400-åriga historia ut och vilka är människorna som har bott och verkat här? Nu går startskottet för projektet GPS400 Västra Nordstan där målsättningen är att öka kunskapen och tillgängligheten till stadsdelens historia. Har du bilder, filmer, berättelser eller kan du på annat sätt bidra till projektet är du välkommen till Kronhuset den 6 maj för att lyssna till och samtala med projektdeltagare.
Delar av Kronhusets främre fasad
Kronhuset i Västra Nordstan

2021 fyller Göteborg 400 år. Med anledning av detta har Göteborgs universitet nyligen inrättat ett centrum för samverkande visuell forskning, GPS400: Göteborgskulturer på stan 1621–2021, vars mål är att forska och visuellt presentera resultat om stadens historia. Gruppen består i dagsläget av drygt 30 forskare och IT-tekniker som samverkar med minnes- och kulturinstitutioner, myndigheter, föreningar, organisationer, företag och invånare.

Nu startar arbetet med att kartlägga och visualisera Västra Nordstans historia. Målsättningen är att sammanställa och genom innovativ digital teknik presentera ett bild- och filmmaterial som ökar kunskapen om och tillgängligheten till stadsdelens historia. När Göteborg grundades 1621 låg stadens centrum i Västra Nordstan och än i dag präglas området av äldre tiders tomtindelning, smala gator och anrika byggnader som Rådhuset, Börsen, Ostindiska Huset, Stora Tullhuset och Kronhuset.

Projektet genomförs i samarbete med fastighetsbolaget Higab och är en del av utvecklingsarbetet Västra Nordstan Revival som utgår från ledorden hållbarhet, innovation och tradition.

Tid: 6 maj, kl 11-18

Plats: Kronhuset, Postgatan 4–8

Hela programmet

Fler nyheter!