Byggnadsvård Publicerad:

Underhållsarbete på Ullevi

Du som passerar Ullevi kanske undrar varför det har satts upp byggnadsställningar utanpå arenan? Längs långsidan mot Skånegatan och Levgrensvägen genomförs nu betongreparationer och förstärkning av fönsterpartier.

Del av Ullevis utsida

Det klassiska idrotts- och konserttemplet Ullevi är en av flera arenor i Higabs fastighetsbestånd och för att deras skick ska bibehållas sker hela tiden underhållsarbeten. I förra veckan påbörjades därför betongreparationer från ställning av konsoler, balkar och kantmur. Fasadbalken längst upp kommer åtgärdas från mobillift. Dessutom genomförs förstärkning av fönsterpartier, lagning av trappor samt åtgärder på tak. Underhållsarbetet omfattar långsidan mot Skånegatan och Levgrensvägen samt taket till entrén vid Hugo Levins Plats. Det beräknas vara klart vid månadsskiftet maj/juni.

Information om Ullevis historia

Fler nyheter!