Stadsutveckling Publicerad:

Tyck till om våra stadsodlingar!

Sedan förra året driver Higab ett pilotprojekt för att testa stadsnära odling vid Slakthuset, Kvibergs Kaserner och Musikens Hus. Nu har nya skyltar satts upp på platserna där du kan läsa och tycka till om stadsodlingarna.

Stadsodlingar vid Slakthuset, Kviberg och Musikens Hus

Satsningen är en del av stadsodlingsprojektet Grow Gothenburg som ingår i stadens 400-års-jubileum 2021 och för att utforma odlingsplatserna har Higab samarbetat med The Foodprint LAB som är ett team av arkitekter och stadsplanerare. De har utfört platsanalyser och därefter designat stadsodlingarna särskilt efter varje fastighet.

I Slakthusområdet har det skapats en köksträdgård med sittplatser och trästaket. Odlingen går under namnet Slaktarens trädgård och drivs av en förening. Här kan den som vill skörda och köpa grönsaker på plats.

Vid det tidigare militärmuseet i Kviberg har platsen utformats för att smälta in i den kulturhistoriska miljön. I mitten av odlingen finns en rund stenläggning som består av bevarade skifferplattor och granitstenar och runtom finns prydliga bäddar och odlingslådor. Odlingslotterna sköts av en förening och stadsbönder som driver företag på plats där man säljer både grönsakskassar till privatpersoner och levererar till restauranger i Göteborg.

På baksidan av Musikens Hus finns en grön oas med flyttbara odlingslådor, sittplatser och ett trädäck. Odlingen drivs som en tillsammansodling där medlemmarna delar på både arbete och skörd. Många bor eller arbetar i området och ambitionen är att samverka för att skapa en mötesplats, inspirera andra och arrangera events. Detta är även en del i Musikens Hus satsning på ett grönt kulturhus, där man även har anlagt solceller på taket och laddstolpar för elbilar.

Fler nyheter!