Event Samarbeten Publicerad:

Trappkonst i Sockerbruket

I helgen går den 25:e upplagan av Konstrundan i Majorna av stapeln. För den konstintresserade publiken har det blivit en självklarhet att under en helg få chansen att vandra runt bland de många ateljéerna i det gamla Sockerbruket, få träffa konstnärerna och njuta av god konst. I år kan besökarna dessutom ta del av det nya inslaget ”Trappkonst i Sockerbruket”.
Exteriör från Sockerbruket

Sockerbruket med sin gamla industrimiljö och många udda rum är en plats som sjuder av kreativ verksamhet. Här samsas högteknologi, skapande konstnärlig verksamhet, metallverkstäder, föreningsliv och återbruk.

Husen och miljöerna här är en del av Göteborgs kulturarv och identitet och har ett stort kulturhistoriskt värde. Higab driver en utvecklingsprocess som över tid syftar till att öka tillgängligheten och levandegörandet av området i samverkan med Konstrundan i Majorna.

Konst inspirerad av platsens historia

En nyhet som presenteras på årets Konstrunda är ”Trappkonst i Sockerbruket”. Genom konstnärlig utsmyckning av trappuppgångarna i Sockerbruket levandegörs platsen samtidigt som tillgängligheten för allmänheten ökar – både till det kulturarv som byggnaderna utgör samt till den verksamhet som konstnärer och konsthantverkare i Sockerbruket representerar.

Konstverk av Anna Eggert.
Del av ”Ett eko av socker”. Konstnär Anna Eggert.

Utsmyckningarna utförs av medlemmar i den ideella föreningen Konstrundan i Majorna. Varje trappuppgång får ett eget uttryck utifrån material, teknik och underlagets förutsättningar kombinerat med en tolkning av platsens historia. Ambitionen är att konstnärlig utsmyckning ska genomföras i en-två trappuppgångar per år.

I år kan du uppleva trappkonst på adresserna Sockerbruket 15 respektive 17. Karin Esbjörnsson har utsmyckat trappuppgång nummer 15 med ”Böljande blå” och Anna Eggert står för konsten i trappuppgång nummer 17; ”Ett eko av socker”.

Konstverk av Karin Esbjörnsson
”Böljande blå”. Detalj från Karin Esbjörnssons konstverk.

Öppettider Konstrundan i Majorna 2022

Fre 2/4 kl. 15-19
Lör 3/4 – Sön 4/4 kl. 12-17

Konstrundan i Majornas hemsida

Mer information om Sockerbruket