Hållbarhet Publicerad:

Träd ersätts i Klippan

Under vecka 23 kommer flera popplar att tas ned i Klippan i Majorna och ersättas av lönnar. Detta genomförs för att undvika skador på ett äldre hus, förbipasserande och att trafiken på Oscarsleden störs av nedfallna grenar.

I Klippans Kulturreservat i Majorna finns i dagsläget nio popplar längs med ett plank mot Oscarsleden. Poppel är en snabbväxande art som blir stor förhållandevis snabbt, men det leder ofta till att grenar ramlar av på grund av för klen trädstruktur. Det och det korta avståndet till Oscarsleden gör att det finns risk att grenar faller ner på vägbanan. Även ett hus med anor från 1700-talet som står strax bredvid riskeras att skadas av träden. Trädens stora höjd och närheten till vägen gör det också svårt att underhållsbeskära dem. Popplarna kommer därför att tas ned nattetid under vecka 23 av en arborist. Det kommer ske återplantering av Freemanlönnar, ett tåligare träd som inte växer sig lika stort och inte fäller grenar.

Fler nyheter!