Byggnadsvård Publicerad:

Tornrum från 1895 har restaurerats

Nu har två tornrum på Kvibergs Kaserner restaurerats. Se resultatet nedan. 
Detaljbilder på väggpanel före och efter renoveringen av  tornrummen
Västra tornrummet. Före och efter.

Kvibergs Kaserner invigdes 1895 och innebar att Göta Artilleriregemente kunde flytta från sin dåvarande adress på Kaserntorget. Det var då det största i sitt slag i Sverige. Arkitekt Erik Josephsson stod bakom planeringen och utformningen av byggnaderna. 1994 upphörde Kvibergs Kaserner att vara ett militärt område och därmed var en hundraårig epok över. Numera består området av verksamheter inom idrott, föreningsliv, skola och kultur.

Nu har de två byggnadsminnesförklarade tornrummen i kanslihuset på Nedre Kaserngården restaurerats invändigt. Arbetena utfördes med traditionella material och metoder och har återskapat de vackra rummens forna glans. Det innefattar putsade väggar, väggpaneler, fönster och fönsternischer. Under hela processen har antikvariskt sakkunnig från Göteborgs stadsmuseum och Higab medverkat.

Bilder på fönsterrum och väggpanel i Östra Tornrummet efter renoveringen
Östra tornrummet efter restaureringen.

Information om Kvibergs Kaserner!

Fler nyheter!