Medarbetare Publicerad:

Toppsiffror för Higab i medarbetarenkät

Higab tar silverplats. Det visar resultatet från den årliga medarbetarenkäten, när siffrorna räknats samman från Göteborgs Stads samtliga verksamheter. – Näst bäst betyg känns väldigt roligt. Ett kvitto på att medarbetarna trivs på Higab. Vi har haft en stigande kurva de senaste åren och nu ser vi med glädje att vi tar ytterligare kliv uppåt, säger Lena Erlandsson, HR-chef på Higab.

 

I Göteborgs Stads medarbetarenkät mäts Hållbart medarbetarengagemang (HME), ett index framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner. HME består av nio frågor inom områdena styrning, motivation och ledarskap. För några år sedan visade Higabs resultat på en negativ trend och bolaget har därför målmedvetet arbetat för att öka medarbetarnas nöjdhet, med fokus på ledarskapsfrågor och delaktighet.
– Ett gott ledarskap och medarbetarengagemang är några av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. För oss var det tydligt att ledning och medarbetare behövde göra en satsning tillsammans för att utveckla dessa områden och det har vi gjort på olika sätt. Bland annat har vi jobbat för ökad styrning, uppföljning och feedback och aktivt uppmuntrat medarbetarna att lämna förbättringsförslag, säger Lena Erlandsson.

2023 års mål redan uppnådda

2019 började trenden svänga och Higab når nu näst bäst resultat i Göteborgs Stad med ett HME på 82. Ett toppresultat att jämföra med 79 som är genomsnittet för stadens samtliga förvaltningar och bolag. Det innebär att Higab redan har nått en bit över målet för 2023 i Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023, som är 80 när det gäller HME för medarbetare och vi har även uppnått HME-indexet för chefer.

Fortsatt arbete för ökad nöjdhet

– Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi fortsätter vara intressanta för kompetenta och engagerade medarbetare. Vi kommer arbeta vidare med att förbättra nöjdheten och hoppas nå topplatsen inom staden nästa år, säger Higabs vd Per-Henrik Hartmann.