Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Tjuvlyssna på Göteborgs konserthus nya orgel

Sedan förra året har installationen av nya orgeln i Göteborgs konserthus pågått. Nu genomför orgelbyggarfirman Rieger Orgelbau intonationsarbetet för att de 9 000 piporna ska få sin rätta klang. I klippet berättar Hans Davidsson, konstnärlig ledare vid Göteborgs Internationella Orgelakademi, mer om arbetet.

I januari 2018 blev det klart att Konserthuset vid Götaplatsen skulle få en ny platsbyggd orgel. Den ursprungliga orgeln från 1937 byggdes av danska firman Marcussens Orgelbyggeri. Trots att det är ett imponerade exempel på orgelbyggarkonst från den tiden har den troligen aldrig fungerat tillfredsställande, då storlek och utformning inte är anpassade för rummet. Efter en renovering på 1980-talet togs den åter i bruk, men sedan början av 2000-talet kunde den inte användas. Detta ledde till att en förstudie genomfördes under ledning av orgelprofessor Hans Davidsson, konstnärlig ledare vid Göteborgs Internationella Orgelakademi (GIOA), på uppdrag av fastighetsägaren Higab i samarbete med Göteborgs Symfoniker. Resultatet blev ett förordande av byte till ny orgel anpassad till konserthus.

Den nya orgeln är byggd av den klassiska orgelbyggarfirman Rieger Orgelbau i Österrike och består av över 9 000 pipor. Installationsarbetet pågår sedan förra året och just nu genomförs den mest omfattande delen av projektet, vilket är injusteringen av det nya instrumentet där varje orgelpipa ska justeras så att den ger optimal tonstyrka och klangfärg. I oktober 2021 beräknas orgeln vara färdig.

Fler nyheter!