Byggnadsvård Historia Samarbeten Publicerad:

Tidskapsel inmurad på Sjöfartsmuseet

Nu har ett paket med hälsningar från elever i klass 2C på Hagenskolan murats in på Sjöfartsmuseet Akvariet. Tidskapseln innehåller även Göteborgtidningar och beskrivningar av museet efter den pågående ombyggnaden.

 

Det var i våras som ett okänt paket hittades under rivningsarbeten på Sjöfartsmuseet Akvariet som är en del av Higabs om- och tillbyggnadsprojekt. Det snörade paketet med brunt omslagspapper låg inkilat i ett hålrum mellan två tegelväggar och det visade sig att det hade placerats där när museet började byggas. Inuti paketet fanns fem Göteborgstidningar från februari 1931, byggnadsritningar och en skrift om museets tillkomst.

Efteråt föddes idén om att mura in ett nytt paket med en hälsning till framtiden. Eva-Maria Königsson, lärare på Hagenskolan, hörde då av sig för att fråga om hennes elever i klass 2C skulle kunna få delta. De hade nämligen jobbat med temat ”Förr och nu” och lärt sig mer om Göteborg för 100 år sedan. Det ledde till att eleverna fick i uppdrag att skicka med sina tankar och berättelser om hur det är att vara barn i dag.

Under tisdagseftermiddagen murades deras hälsningar in på Sjöfartsmuseet Akvariet tillsammans med Göteborgstidningar från den aktuella dagen och beskrivningar av museet efter ombyggnaden. Higabs projektledare Henrik Witt och museichef Carina Sjöholm hjälptes åt att snöra ihop det prydliga paketet och det lades därefter på plats av museichefen. Inmurningen gjordes av muraren Staffan Nyrvik och tog en dryg timme att genomföra.

”Hemma hos mig”, elev i 2C på Hagenskolan berättar om sin vardag. Foto: Eva-Marie Königsson

Om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet har pågått sedan januari 2020. Det innebär att museet kommer få ett nytt större akvarium, en ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet. Arbetet beräknas vara klart i början av 2022 och museet öppnar igen 2022.

Fler nyheter!