Stadsutveckling Publicerad:

Tävlingen öppnad – var med och utforma Avenyn

Hur ska Avenyn och Götaplatsen rustas upp och utvecklas? Nu har team med arkitekter och andra yrkesgrupper chansen att anmäla sitt intresse för att vara med och tävla om paradgatans utformning.
Poseidon-statyn och Göteborgs konstmuseum lyser upp på Götaplatsen.

I november 2021 blev det klart att hela det stora stadsrummet med Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp och utvecklas till en kostnad av drygt 400 miljoner kronor. Målet är att stråket återigen ska bli Göteborgs vackraste gata. Bakom satsningen står Göteborgs Stad tillsammans med Avenyföreningen och intilliggande fastighetsägare. En av dem är Higab som äger byggnaderna på Götaplatsen samt Stadsbiblioteket och deltar i både projekt- och styrgrupp.

– Vi ser fram emot att se förslagen som kommer att arbetas fram. För vår del är Götaplatsen extra intressant, då vi har ett stort ansvar att vårda och utveckla våra fastigheter högst upp på Avenyn. Ytan som binder samman husen är en viktig plats att levandegöra, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab.

Bara de senaste åren har Higab gjort stora satsningar på de ikoniska kulturbyggnaderna på Götaplatsen. Exempelvis har en stor ombyggnation av Stadsteatern färdigställts och Konserthuset har fått en ny orgel i världsklass installerad. Dessutom kommer Göteborgs konstmuseum att byggas ut och bli dubbelt så stort.

Jury utser vinnare

De som deltar i projekttävlingen, vilket kan vara både svenska och utländska team, ska presentera en samlad idé som ger en förflyttning av gatans dignitet i allmänhetens ögon och förbättrar gatans liv även vintertid. Det handlar exempelvis om gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning.

Sista anmälningsdag är 18 februari och därefter väljer en urvalsgrupp – under ledning av Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö – ut fyra team som under våren får arbeta fram förslag som kan lyfta Avenyn.

Efter sommaren kommer en vinnare att utses av en jury som består av nio ledamöter och leds av Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och projektledare för upprustningen. I juryn ingår representanter för berörda fastighetsägare, Avenyföreningen, flera av stadens förvaltningar och två personer utsedda av Sveriges Arkitekter.

Aveny-projektets tidplan sträcker sig mellan 2022 och 2026. Götaplatsen beräknas att rustas upp under 2025 och 2026.

Inbjudan till projekttävling om Avenyn och Götaplatsen