Stadsutveckling Publicerad:

Storsatsning på Avenyn och Götaplatsen

Avenyn ska återigen bli Göteborgs vackraste gata. Fram till 2025 planerar Göteborgs Stad tillsammans med intilliggande fastighetsägare att rusta upp och utveckla stråket från Kungsportsbron till Poseidon till en kostnad av drygt 400 miljoner kronor.
Poseidon-statyn och Göteborgs konstmuseum lyser upp på Götaplatsen.

Higab äger byggnaderna på Götaplatsen samt Stadsbiblioteket och har därmed en viktig roll i utvecklingsarbetet. Bolaget deltar i både projekt- och styrgrupp.

– Vi vill bidra till att utveckla Götaplatsen till en mer attraktiv och tillgänglig plats för alla, med möjligheter för evenemang och umgänge. Att ta ett samlat grepp kring Avenyn och Götaplatsen är ett viktigt initiativ där Higabs unika fastigheter som Göteborgs konstmuseum, Konserthuset och Stadsteatern blir betydelsefulla pusselbitar för att skapa en mer levande och trivsam plats som en krona högst upp på Göteborgs paradgata, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab.

Historia och framtid

Visionen är att Avenyn ska vara Göteborgs parad-, nöjes och mesta kulturgata med internationell attraktionskraft och puls för hela regionen. Framtidens Avenyn ska grunda sig på gatans historia och sikta mot framtiden. För att lyckas har Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn skrivit under ett samverkansavtal som innebär att man nu börjar arbeta med planering och design. Man kommer bland annat att genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och bra kompetens inför det fortsatta arbetet.

Även ett andra avtal ska skrivas på inför starten av själva upprustningen och gatans nya gestaltning. Ambitionen är att en första etapp ska vara klar i början av 2024 och att gatan som helhet står klar våren 2025. Arbetet sammanfaller med att Avenyn fyller 100 år 2023 och den sammanlagda kostnaden beräknas till drygt 400 miljoner kronor, vilket bekostas av Göteborgs Stad, trafikkontoret och fastighetsägarna.

– Eftersom Avenyn inte har blivit upprustad på 50 år finns det en del att jobba med. På Götaplatsen kan vi exempelvis se över saker som belysning, möblering och möjlighet till mer grönska för att öka attraktiviteten. Vi vill att det ska vara ett inbjudande och vackert stadsrum som är tillgängligt för alla, säger Pontus Isaksson.

Stadsutvecklingsprojektet på Avenyn leds av Göteborgs Stad och sker i nära samverkan med Avenyföreningen, Citysamverkan och fastighetsägarna Wallenstam, Balder, Bygg-Göta, Pandox och Higab.