Byggnadsvård Publicerad:

Stora Saluhallen bevaras för framtiden

Nu har arbetet med att grundbevara pålar och rustbäddar under Stora Saluhallen slutförts. Under året har samma insatser gjorts vid Exercishuset och Postgatan 16.

Byggstaket utanför Stora Saluhallen.

Den anrika handelsplatsen på Kungstorget invigdes för över 130 år sedan och likt många äldre hus är Stora Saluhallen grundlagd med murar på rustbäddar av träpålar. För att de inte ska påverkas av lågt eller varierat grundvattenstånd har entreprenören WSP genomfört en träskyddsbehandling. Det innebär att man gör hål i marken för att spruta in vattenlösta borsalter som infiltreras i grundvattnet.

Metoden har tidigare genomförts i flera av Higabs hus, bland annat Akademin Valand, Musikens Hus, Exercishuset och Postgatan 16.

Fler nyheter!