Hyresgäster Publicerad:

Stor ökning av nöjda hyresgäster hos Higab

6 av 10 av Higabs hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med företagets service. Det är en ökning med 14 procent sedan 2018, då ett målmedvetet arbete startade för att förbättra kundnöjdheten.

– Jag är otroligt stolt över resultatet, som vår konsult Origio Group benämner som häpnadsväckande. Utvecklingen från 2018 är både tydlig och stark, vilket visar att vi arbetar tillsammans och tänker nytt, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab.

Trots corona-pandemin fortsätter Higabs arbete för nöjda hyresgäster att ge resultat. Det visar den senaste undersökningen där utvecklingen går framåt i alla kategorier. Sedan 2018 har Higab arbetat målmedvetet för att få fler nöjda hyresgäster och har som ett led i det arbetet genomfört årliga undersökningar för att mäta nöjdheten hos hyresgästerna. Styrkor och svagheter har identifierats för att skapa fler mycket nöjda hyresgäster och få en jämförelse hur Higab står sig mot andra företag i branschen.

En av hyresgästerna som deltog i undersökningen var Sjöelefanten som har haft förskoleverksamhet i Klippans kulturreservat i 27 år.

Två bilder i en Till vänster syns ett gammal skolhus i tegel och till höger är en bild på Malin Morgontimma.

– Sedan 2016 har vi haft samarbete med Higabs Thomas Rasmussen som är fastighetsförvaltare och Thomas Sörquist som är projektledare, vilket varit värdefullt. Det bemötande och den servicegrad som de gett oss är en stor anledning till Sjöelefantens upplevda trygghet och nöjdhet. Då vi har förhoppningar att kunna fortsätta vår verksamhet i många år till är det inte konstigt att vi samtidigt hoppas på att få behålla nuvarande hyresparametrar och framförallt de fina personliga kontakter som vi har i dag, säger Malin Morgontimma, ordförande Förskolan Sjöelefanten.

Nu ska resultatet analyseras, handlingsplaner upprättas och alla kommentarer från hyresgästerna besvaras.

Resultatet från undersökningen rapporteras i Nöjd Hyresgäst Lokal, ett rapporteringssystem för fastighetsbolag med lokalhyresgäster.

Fler nyheter!