Byggnadsvård Publicerad:

Stall i Kvibergsnäs rustas upp

Mellan 2016 och 2018 genomfördes en omfattande restaurering av den östra ladugårdslängan på Kvibergsnäs Landeri. Nu påbörjas ett arbete med den intilliggande stallbyggnaden i syfte att säkra den och möjliggöra framtida insatser för att restaurera och återskapa den värdefulla kulturhistoriska miljön.
Längst bort i bild syns landeriets mangårdsbyggnad och ena flygel. Längs med vägen ligger den östra ladugårdslängan som restaurerades mellan 2016 och 2018.
Längst bort i bild syns landeriets mangårdsbyggnad och ena flygel. Längs med vägen ligger den östra ladugårdslängan som restaurerades mellan 2016 och 2018.

Kvibergsnäs Landeris anor sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Runt 1800 fick landeriet sitt nuvarande utseende med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader i form av ladugårdslängor. Det är det enda landeriet i Göteborg som har sina ekonomibyggnader bevarade. De byggdes på 1750-talet, vilket har framkommit efter dendrokronologisk analys.

Mellan 2016 och 2018 restaurerades den östra ladugårdslängan med hjälp av duktiga timmermän och hantverkare. För att bibehålla husets kulturhistoriska värde och karaktär använde man traditionella arbetsmetoder och material under hela processen. Och man behöll så mycket material som möjligt, exempelvis handslagna takpannor, äldre panel och stomme. Under 2018 rustades även gårdsplanens gamla stenläggning upp.

Nu har Higab också påbörjat grundarbeten med det intilliggande stallet. Inne i byggnaden kommer det byggas en stabiliserande träkonstruktion som ska bära upp det befintliga taket och därmed avlasta stallbyggnadens väggar. Dessutom kommer taket att höjas med 20 cm och tidigare kompletteringar från 1900-talet monteras ned. Åtgärderna är en del i att återskapa och rusta upp landeriets unika ekonomibyggnadsdel.

Fler nyheter!