Byggnadsvård Publicerad:

Skorsten på Allégården återskapas

Under hösten 2019 startade ett omfattande underhållsarbete på Allégården där både ursprungliga al fresco-målningar och kalkstensdekorer återskapas. Nu inleds arbetet med att rekonstruera en gammal skorsten.
Dicksonska Folkbiblioteket i början av 1900-talet. Skorstenen som ska återskapas är inringad.
Dicksonska Folkbiblioteket i början av 1900-talet. Skorstenen som ska återskapas är inringad.

Allaktivitetshuset Allégården invigdes 1897 som Dicksonska Folkbiblioteket – en föregångare till Stadsbiblioteket. Huset ritades av Hans Hedlund som hämtade inspiration från den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardson. Det går att se influenser från både 1890-talets medeltidsromantiska ideal och jugendstil.

Sedan hösten 2019 pågår ett omfattande underhållsarbete av Allégårdens fasad, fönster, tak och dekorer. Samtidigt återskapas delar som har försvunnit eller förändrats genom åren. Exempelvis två ursprungliga al frescomålningar, kalkstensdekorer och andra fasaddetaljer. Allt detta sker utifrån originalritningar som Higab har hittat i huset.

Nu ska även en gammal skorsten återskapas. På den östra gaveln tas en skorsten bort och ersätts av en i originalutförande. Efter rivningen följer ett par veckors murning av den nya skorstenen. Den beräknas stå klar i början av mars.

Rivning av befintlig skorsten. Runt om syns byggnadsställningar.

Information om underhållsarbetet på Allégården!

Fler nyheter!