Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Sjömanshuset ska grundförstärkas

Nu ska Sjömanshuset vid Stigbergsliden grundförstärkas. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2020.

Sjömanshusets exteriör mot Stigbergsliden med byggstaket framför

På grund av sättningar ska Sjömanshuset i Majorna grundförstärkas. Det är ett omfattande arbete som innebär att 175 pålar ska slås ner i marken. Påldjupet varierar mellan 1 och 22 meter. Att grundförstärkningen genomförs vid denna tidpunkt beror också på att Sverigehuset planerar att bygga fyra bostadshus intill Sjömanshuset, vilket innebär att det kommer ske sprängningsarbeten.

Eftersom grundförstärkningen utförs inomhus kommer vandrarhemmet som drivs av STF (Svenska Turistföreningen) att tillfälligt flytta ut. Arbetet påbörjas i oktober och beräknas vara klart våren 2020. Då kommer vandrarhemmet att öppna igen.

Sjömanshuset byggdes 1831 vid Stigbergsliden. Inrättandet av så kallade sjömanshus hade främst ett socialt syfte: sjömännen betalade en hyra till sjömanshusen vid varje resa de gjorde och fick i gengäld understöd och pensioner till sig själva och sina anhöriga. Husen fick med tiden även en mer praktisk funktion – det var här man förde förteckning över svenska sjömän i handelssjöfart och deras tjänstgöring, värnpliktsförhållanden med mera.

1854 köptes fastigheten av Göteborgs Sjömanshus och i början av 1900-talet byggdes husen ihop och ett torn uppfördes över den nya porten. 1961 upphörde Sjömanshusets verksamhet. Huset vid Stigbergsliden stod länge tomt eller användes tillfälligt för olika verksamheter, men 1996 byggde Higab om det till vandrarhem.

Fler nyheter!