Organisation Publicerad:

Se Higabs nya mål

Higabs ledning, medarbetare och styrelse har nu bestämt målen för 2023 och även uppdaterat vår vision till "Tillsammans vårdar och utvecklar vi byggnader - för ett levande Göteborg". Se vår presentationsfilm om våra mål.