Byggnadsvård Samarbeten Publicerad:

Sätt färg på Göteborg samarbetar med Kompani 415

Nu genomför Sätt färg på Göteborg ett renoveringsarbete hos Kompani 415 i Kviberg. Samarbetet innebär att unga arbetssökande får chansen att komma in i arbete samtidigt som insidan av 1940-talshuset målas om.

Utsidan av Kompani 415 i Kviberg

Det gula trähuset i Kviberg där Kompani 415 har sin verksamhet uppfördes 1943 genom donationer från Göteborgs stora industrier och rederier. Det byggdes som en del av Göta artilleriregemente och gick då under namnet Fritidshemmet. Här fanns filmsal, bibliotek och läsrum. Regementet använde den stora filmsalen som sin egen biograf fram till 1980 talet.

Sedan 2014 finns Kompani 415 i huset. Det är en kreativ samarbetsplats för allt från konstnärer, musiker, teatergrupper och skribenter till ideella föreningar och ingenjörer.

Nu samarbetar Kompani 415 med Sätt färg på Göteborg som rekryterar unga arbetssökande, ger dem yrkeskompetens och öppnar dörren till en bransch full med jobbchanser. Sedan mitten av februari pågår arbetet med att måla om delar av husets insida. Bland annat har två toaletter, ett kontor och ett trapphus målats om. Tanken är att Sätt färg på Göteborg ska vara i huset ett tag framöver och renovera med fler deltagare.

Deltagare från Sätt färg på Göteborg målar en trappa
Foto: Sätt färg på Göteborg

Information om Sätt färg på Göteborg!

Information om Kompani 415!

Husets historia!

Fler nyheter!