Samarbeten Stadsutveckling Publicerad:

Samverkan för ökad trygghet i Bergsjön

Nu har det skrivits under ett avtal om platssamverkan för ökad trygghet och minskad brottslighet i östra Bergsjön. Bakom satsningen står Bergsjön 2021 tillsammans med Higab och fem andra fastighetsbolag, Polisen och SDF Östra Göteborg.

– Som en av fastighetsägarna i Bergsjön känns det viktigt att arbeta aktivt för att skapa en tryggare stadsdel och för att nå resultat är samverkan den stora nyckeln, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Under de senaste åren har ett brett trygghetsarbete genomförts i stadsdelen Bergsjön. Det har lett till att de boende känner en större trygghet och brottsligheten har minskat. För att kunna fortsätta den positiva utvecklingen och skapa en långsiktig hållbarhet samlas nu aktörer i Bergsjön kring gemensamma åtgärder och mål. Fokus är östra Bergsjön, det vill säga Stjärnbildsgatan, Rymdtorget, Komettorget och området runt omkring. En av aktörerna är Higab som bygger det nya kulturhuset vid Rymdtorget.

Vy från stråket vid Rymdtorget mot huvudentrén. Bild: Sweco Architects

– I samband med att vi fick uppdraget att bygga kulturhuset inledde vi en dialog kring hur vi aktivt kan medverka till Bergsjöns utveckling. Vi har även ingått ett samarbete med föreningen Navet där målsättningen är att tillsammans med flera aktörer i Bergsjön synliggöra och lyfta fram lokal kultur. Det gör vi bland annat genom att skapa ett kulturstråk mellan spårvagnshållplatsen vid Rymdtorget och kulturhuset, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

Det långsiktiga målet med samverkansavtalet är att den positiva utvecklingen fortsätter och förstärks så att Bergsjön plockas bort från listan för särskilt utsatta områden i Göteborg. Nu startar arbetet med en operativ handlingsplan för 2021.

[hr]

Aktörer – platssamverkan östra Bergsjön

Bergsjön 2021 (samordnare), Polisen, SDF Östra Göteborg och fastighetsbolagen Higab, GöteborgsLokaler, Victoria Park, Willhem, Balder och Familjebostäder.

Tillsammans ska de arbeta för att:

  • skapa förutsättningar för att boende och verksamma ska känna ansvar för platsen,
  • begränsa tillträde till byggnader/del av byggnader såsom källare med mera,
  • skapa informell övervakning samt, vid behov, även tillse att formell övervakning finns,
  • öka skalskydd, förändra/försvåra möjligheter till brott,
  • säkerställa att östra Bergsjön är i ordning och känns omhändertagen vad gäller nedskräpning, skadegörelse och skötsel,
  • genomföra och uppmuntra åtgärder (fysiska eller sociala) som ökar användning av viktiga platser.

Fler nyheter!