Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Pressmeddelande: Yttre renovering av Göteborgs Naturhistoriska museum

Göteborgs Naturhistoriska museum invigdes 1923 i samband med Världsutställningen. Nu ska exteriören på den nationalromantiska byggnaden i Slottsskogen renoveras. Arbetet beräknas att pågå 2019–2020.

Exteriörbild av Naturhistoriska museets entré

I början av juni påbörjas ett omfattande underhållsarbete på Göteborgs Naturhistoriska museum. För att säkerhetsställa byggnadens exteriör kommer delar av taket att läggas om, fasaderna fogas om och samtliga fönster att renoveras. Även smidesdetaljer ska målas om och stendetaljer på skorstenen kommer att renoveras.

– Förutom en tillbyggnad på 1980-talet har inga stora förändringar gjorts sedan museet invigdes 1923. Därför är det viktigt att underhålla byggnaden på ett varsamt sätt för att bevara dess kulturhistoriska värden, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab.

Antikvarisk expertis finns med under hela projektet. Större delen av de ursprungliga fogarna på fasaderna kommer att bevaras, vilket kommer bidra till att bibehålla byggnadens särskilda utseende. Alla originalfönster kommer att renoveras enligt traditionell metod och på taket kommer befintliga lertegelpannor att rengöras och återmonteras efter takomläggningen.

Underhållsarbetet på Göteborgs Naturhistoriska museum planeras att pågå under två år. Verksamheten kommer att hålla öppet under tiden och besökare kommer att kunna besöka museet som vanligt.

– 2021 firar Göteborg 400 år och lagom tills dess ska museet vara färdigrenoverat, säger Karin Lottkärr.

För mer information kontakta:
Karin Lottkärr, projektledare Higab, tel 031-368 53 09, e-post karin.lottkarr@higab.se

Högupplösta bilder finns att ladda ner på mynewsdesk.com/se/higab