Hållbarhet Publicerad:

Smarta sensorer ska spara energi i Stora Saluhallen och Rådhuset

4 000 nya sensorer ska sättas upp i Higabs hus i Göteborg för att spåra energitjuvar. Först ut på listan är de med högst energiförbrukning.
– Det är ett ovärderligt verktyg för att analysera data och spara energi. 150 av våra byggnader kommer att få sensorer, så det handlar om stora möjligheter till energibesparingar, säger Robert Schwartze, chef på Drift och Energi.
Stora Saluhallen till vänster och Postgatan 16 i Västra Nordstan till höger, som bland annat huserar restaurangen Gurras.

Nu startar arbetet med att montera 4 000 IoT-sensorer runt om i göteborgarnas hus. Ett test har tidigare gjorts på Hotell Heden och resultatet var så pass framgångsrikt att Higab nu satsar i stor skala. Monteringen kommer att pågå under en tvåårsperiod och den första fastigheten blir Postgatan 16 som Higab använder som en testarena för ny teknik. Därefter följer fastigheter som exempelvis Stora Saluhallen, Rådhuset och Hagabadet. Sammanlagt 150 byggnader kommer att få sensorer som samlar in mätdata i realtid, som fjärrvärmeanvändning, fastighetsel, vattenanvändning, temperatur och fukt.

– De fastigheter som använder mest energi prioriteras först. Den insamlade datan kommer exempelvis att användas till reglering av byggnadernas värmesystem och enklare felsökningar. Den kommer även kunna slå larm vid temperaturavvikelser. All data knyts till vårt energisystem som vi själva har varit med och utformat för att kunna leverera bästa möjliga inomhusklimat till en så låg energianvändning som möjligt, säger Robert Schwartze.

Robert Schwartze, Higabs chef för drift och energi.

Teknik anpassad för äldre hus

Många av husen är kulturhistoriskt värdefulla och därför har valet fallit på trådlös teknik istället för kabeldragen teknik. Den har låg frekvens som klarar av att tränga igenom tjocka väggar som ofta finns i äldre stenhus. Hela energiprojektet startade våren 2022 och görs tillsammans med Qualit IT Solutions som hjälper till med framtagandet av sensorer, montering, dataöverföring och validering och visualisering av all data.

Globalt sett är 40 procent av människans energianvändning relaterad till byggnader och Higab har under lång tid arbetat målmedvetet med frågan. Målet är att varje år sänka energiförbrukningen med tre procent och därigenom minska miljöpåverkan. De senaste tre åren har Higab sparat 2 miljoner kilowattimmar per år genom energibesparande åtgärder.

Stora energiåtgärder under vintern

På grund av elbristen i Europa gav även Kommunfullmäktige i Göteborg under hösten alla Stadens förvaltningar och bolag i uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder under vintern 2022/2023. Higab har därför trappat upp sitt arbete de senaste månaderna. Det har genomförts tätare ronderingar i fastigheterna och bolagets drifttekniker har gått igenom system och mätare för att kunna göra fler åtgärder.

– Som fastighetsägare för Göteborgs kanske mest välkända och karaktäristiska hus är det viktigt att vi går långt fram i ledet och säkerställer att vi gör vad vi kan för att bidra till byggnadernas minskade energianvändning. Att nu få igång storskalig implementering av sensorer kommer ge tydliga effekter, säger Robert Schwartze.

För mer information kontakta:

Robert Schwartze, chef Drift och Energi Higab, robert.schwartze@higab.se, 031-368 53 20

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab