Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Pressmeddelande: Så tar vi Feskekôrka in i framtiden

Fisk och skaldjur – det ska helt prägla verksamheten i Feskekôrka i Göteborg även efter upprustningsarbetet. Higabs styrelse har nu tagit ett kompletterande beslut. Det innebär att befintliga verksamheter ska erbjudas möjlighet att flytta tillbaka till Feskekôrka. Styrelsen vill skapa förutsättningar för verksamhet med större bredd och en sammanflätning av restaurang, uteservering samt fisk- och skaldjursförsäljning.

Bild snett uppifrån på Feskekôrkas fasad mot vallgraven

– De handlare som vill kommer att få vara kvar. Vi förstår att handlarna verkligen brinner för Feskekôrka och hoppas att de vill vara med även i framtiden. Nu ser vi fram emot att göra Feskekôrka till en modern handels- och mötesplats, säger styrelseordförande Anders Sundberg.

– Vi måste självkritiskt konstatera att vi varit otydliga och därför oroat många göteborgare i onödan, fortsätter Anders Sundberg. Det handlar om att utveckla, absolut inte avveckla, fisk- och skaldjursverksamheten i Feskekôrka.

Bakgrunden är att Feskekôrka måste stänga för en nödvändig upprustning efter sommaren 2020.

– Det här är ett tillfälle att ta Feskekôrka in i framtiden, säger Higabs VD Christer Svärd. Higab vill se fler restauranger, uteservering och fisk- och skaldjursförsäljning på nya sätt. Längre öppettider så att det är liv och rörelse över fler av dygnets timmar. Samtidigt ska vi vårda göteborgarnas ikonbyggnad.

Förutsättningarna för handeln i Göteborgs innerstad har försämrats.

– För vår del innebär det att vi måste vässa oss och bli bättre, säger Christer Svärd. Feskekôrka ska vara en del av stadsutvecklingen och bli ett självklart centrum i Rosenlundsområdet där det hänt mycket positivt de senaste åren. För att Feskekôrka ska överleva på lång sikt tror vi att det måste in en eller flera aktörer som kan vara med och ta ett helhetsgrepp. De som finns där idag är duktiga entreprenörer och eldsjälar och oavsett vilken inriktningen blir, kommer de ha alla möjligheter att få en plats.

För mer information kontakta:

Anders Sundberg, styrelseordförande, e-post anders.sundberg@higab.se, 0704-41 41 85

Christer Svärd, VD, e-post christer.svard@higab.se, 031-368 53 24

Fakta

Beslutet i Higabs styrelse 2 maj 2019 innebar att:

  • Stänga Feskekôrka för upprustning efter sommaren 2020.
  • Arbeta fram förslag till framtida inriktning för beslut i styrelsen.
  • Beräknad återöppning 2022-2023.
  • En evakueringsprocess pågår i dialog med hyresgästerna.

Fler nyheter!