Byggnadsvård Publicerad:

Så ser Dicksonska Palatset ut nu – se bilder inifrån bygget

Dicksonska Palatset är på god väg mot en ny glansperiod. En tredjedel in i det omfattande renoveringsarbetet kan Higabs projektledare Ulf Bengtsson se slutresultatet framför sig.
- Under hösten har vi frilagt de ursprungliga smidestakstolarna i orangeriet och de tycks vara i bra skick. Huset kommer bli fantastiskt, säger han.
Emma Backman, murarlärling på Tegelfogen arbetar med fönsterdekoren på fasaden. Hantverkarna renoverar och konserverar materialet där det är möjligt men på de ställen där slitaget är för stort har man kunnat använda en bevarad originalform för att gjuta nya ornament.

När vi besöker Dicksonska Palatset, i närheten av Avenyn, pågår olika typer av arbeten på en och samma gång. Intrycket är ett slags organiserat kaos där var och en av hantverkarna har full koll på sina respektive delar.

– Även om stort fokus så här långt har varit på fasad och tak, arbeten som till viss del är väderberoende, utför vi arbeten på de flesta ställen i huset. Vi gör allt från rivning och håltagningar i källaren för det nya trapphuset till konservering av listverk och fönsterluckor, säger Ulf Bengtsson.

Framtagen ornamentik på fasaden.

Showroom och timmermän

På ett av kontorsplanen håller ett showroom på att färdigställas, så att intresserade hyresgäster kan få en känsla för hur lokalen kan se ut vid inflyttning.

– Det är en stor fördel att kunna visa upp en helt iordningställd yta med rätt golv, målade väggar och möbler. Det blir betydligt lättare för en hyresgäst att föreställa sig hur detta drömkontor kommer te sig, säger Anette Persson, affärsutvecklare på Higab.

Visionsbild för ett av kontorsplanen.

Under november har man också med hjälp av en kran lyft upp de limträbalkar som ska bära upp det nya taket. Det har varit en utmaning att få de stora och tunga språngbalkarna på plats. De största är nästan sju meter långa.

– Vi har dessvärre stött på en del rötskador vilket försenat takarbetet något. Åtgärderna utförs av timmermän med traditionella tillvägagångsätt vilket tar längre tid än om man använder moderna metoder. I dagarna lyfts dock det sista limträet upp på taket och snart har vi spont och papp på, säger Ulf Bengtsson.

Vinden kommer göras om till kontor.

Restaurang då och nu

Ett av de större arbeten som återstår är storköket på entréplan. När familjen Dickson flyttade ut från Dicksonska Palatset i början av 1920-talet övertogs fastigheten av hushållsskolan Margaretaskolan som drev restaurangrörelse och skola för unga flickor. Nu renoveras det gamla storköket och anpassas till ett modernt restaurangkök. I källarplanet, som är i stort behov av renovering, byggs en vinkällare, samt toaletter och omklädningsrum för den framtida restaurangpersonalen.

I festvåningen är konservatorn Morgan Denlerts i färd med så kallad ådringsmålning. Ådringsmålning innebär att man laserar ytor så att de ska se ut som andra, mer exklusiva träslag, i det här fallet ek. Väggarna ska återställas till sitt ursprungliga utseende och fälten mellan eklisterna kommer målas i olika gröna nyanser.

Ådringsmålade lister i festvåningen. Fälten mellan listerna kommer målas i olika gröna nyanser.

– En hel del arbete återstår men samarbetet med alla entreprenörer fungerar väldigt bra. Vi ser fram emot att kunna öppna upp portarna under våren 2024. Då finns här förhoppningsvis en restaurang som kan välkomna besökarna in i familjen Dicksons nygamla palats, säger Ulf Bengtsson.

Ett sentida innertak har plockats ned för att frilägga de gamla smidestakstolarna i orangeridelen. Orangeriet kommer utgöra en del av den framtida restaurangen.

För mer information kontakta:

Ulf Bengtsson, projektledare Higab, ulf.bengtsson@higab.se, tel 031-368 53 82

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab