Hållbarhet Medarbetare Publicerad:

Pressmeddelande: Praktikplatser ska bidra till minskat utanförskap

Higab har startat ett projekt för att hjälpa personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Under de senaste månaderna har flera praktikanter arbetstränat och stöttats av mentorer och handledare på bolaget. Målet är att det ska utvecklas till en modell som ska bli en permanent del av Higab.
Fyra personer sitter runt och ett bord med papper och diskuterar.

– Den här satsningen innebär att vi kan bryta ett utanförskap, bidra till personlig utveckling och förhoppningsvis kompetensförsörja branschen, säger Dan Dahlén som ansvarar för projektet på Higab.

Sedan hösten 2022 är han projektanställd på Higab och arbetar med projektet ”Service till service”. Under två år ska han tillsammans med bolagets medarbetare utveckla en modell som ska användas för att ta emot och stötta personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara nyanlända och personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa.

Unikt projekt

Arbetsuppgifterna rör sig inom fastighetsservice, kundservice, marknadsfrågor, ekonomi och inköp. Och varje person har tillgång till en eller två mentorer på Higab och en handledare. Att bolaget dessutom har en projektanställd med rätt kompetens på plats gör projektet unikt.

– Nu har vi en praktikant och nyss avslutade två praktikanter sin tid på Higab. På kort tid tog de stora steg, både som personer och inom sina kompetensområden. Nu när de är klara hjälper vi dem vidare och ger rekommendationer. Tanken att de ska ha kommit minst ett steg närmare studier eller arbete.

Samarbete inom Göteborgs Stad

Higab samarbetar med flera verksamheter i Göteborgs Stad för att komma i kontakt med möjliga praktikanter. Därefter lägger man upp en plan för att tiden på Higab ska bli så relevant och meningsfull som möjlig. Framöver kommer det att finnas maximalt fyra praktikanter samtidigt på bolaget.

– Vi arbetar för att ha en välkomnande och inkluderande arbetsplats och därför känns det bra att kunna ge ännu fler personer chansen att utveckla sig hos oss. Att leva i utanförskap påverkar både individen och samhället i stort i form av ökad risk för ohälsa, långvarigt försörjningsberoende och ökade samhällskostnader. Detta vill Higab vara med och förändra.

Projektet är en del av arbetet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och Higabs mål att agera för hållbarhet i allt som bolaget gör.

För mer information kontakta:

Dan Dahlén, projektanställd Service till service, Higab, dan.dahlen@higab.se, tel 0735-56 23 10

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab