Byggnadsvård Publicerad:

Nu grävs källare under Feskekôrka – se bilderna inifrån

På utsidan märks inte mycket, men på insidan pågår upprustningen av Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad för fullt. Nu görs det plats för ett helt nytt våningsplan när det komplexa arbetet med att gräva för en ny teknikkällare har påbörjats.

– Att gräva ut en källare i Feskekôrka är inget enkelt uppdrag. Marken består av lera men också av den gamla stadsmuren. Vi har väglaster på ena sidan huset och kanalen på andra. Det är nära till grundvattennivåer och nära till väggar, säger Marcus Gustafsson, projektchef investeringsprojekt på Higab.

Feskekôrka är sedan 2013 byggnadsminnesförklarad vilket bland annat innebär att man inte får riva eller förvanska byggnaden, men att skapa ytterligare plats under huset är möjligt. Upprustningen görs varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie.

Under 2021 genomfördes omfattande sanerings- och rivningsarbeten. Därefter följde en grundförstärkning där runt 200 stålpålar slogs ner till berget genom grundmuren. Under 2022 genomfördes en stomrestaurering av husets stolpkonstruktion.

Del av den renoverade stolpkonstruktionen som timmermännen arbetat med.

När stolpkonstruktionen öppnades upp upptäcktes att delar av den var i dåligt skick. Lösningen blev att anlita timmermän som med traditionella metoder och material har bytt ut de delar som behövs.

Källare för teknik och öl

En stor del av Feskekôrkas byggnadsminnesförklaring går ut på att bevara rymden i den stora salen. Det betyder exempelvis att inga ventilationskanaler eller rör får hänga i taket och att inga värmerör kan löpa längs med väggarna. För att dölja den typen av installationer kommer all teknik att samlas i en teknikkällare under mark.

Här svetsas hammarbandet runt sponten fast. När hammarbandet är på plats är det säkert att schakta ur mark och lera till 3,5 meters djup innanför sponten.

Installationerna består av ventilationsaggregat och kanaler, vattenrör och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, samt el, fiber och larm. I teknikkällaren kommer också den framtida verksamhetens öltankar att rymmas när det blir dags för Feskekôrka att öppna upp igen.

Då Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark måste grävarbetena övervakas av arkeologer.  Hittills har de hittat både gamla kullerstensytor och murrester.

– Pålningen är nästan klar i hela huset och nu vill vi schakta djupare. Ett snitt ska schaktas ut för att arkeologerna ska kunna undersöka och dokumentera stadsmuren, som vi konstaterat finns under byggnaden, ordentligt, säger Marcus Gustafsson.

En handels- och mötesplats för framtiden

Medan huset är stängt fortsätter planeringen av utvecklingen för Feskekôrka. Husets historia är en viktig utgångspunkt för den framtida verksamheten som kommer drivas av det lokala entreprenörsledda bolaget Västkustupplevelser. Byggnaden har alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur och varit en mötesplats för göteborgare och turister, vilket det kommer fortsätta vara.

Visionsbild av hur Feskekôrka kan komma att se ut (White Arkitekter).

Västkustupplevelsers koncept innehåller en mix av fisk- och skaldjursförsäljning över disk, restaurang, bar, och underhållning. Även öppettiderna kommer att utökas, vilket är en viktig förutsättning för stadsutvecklingen i området.

– Vi ser verkligen fram emot att väcka liv i och sjösätta allas vår Feskekôrka, där vi vill bjuda in till gemytlig stämning för såväl tillresande som boende, gammal som ung. Förutom att köpa fisk och skaldjur kommer besökarna kunna uppleva lilla Åstols rökeri, pop-uprestaurang och en fantastisk uteservering med pontonbrygga, säger Anna Olbers, grundare av Hotel Legacy Group samt Projekt-VD och ansvarig för implementeringen av Feskekôrkas nya koncept, som utformas i samverkan med Västkustupplevelser.

Feskekôrka väntas stå klar innan årsskiftet.

För mer information kontakta:

Marcus Gustafsson, projektchef investeringsprojekt Higab, 031-368 53 41, marcus.gustafsson@higab.se

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab