Organisation Publicerad:

Pressmeddelande: Klartecken för försäljning av hus på Medicinareberget

Kommunfullmäktige har godkänt förslaget att avyttra Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken på Medicinareberget. Det innebär att fastigheterna nu läggs ut till försäljning.
Exteriörbild på Biotech Center
Biotech Center

I dagsläget ägs de tre fastigheterna på Medicinareberget av Göteborgs Stad genom Higab. Sedan tidigare har kommunstyrelsen godkänt en försäljning och nu har kommunfullmäktige tagit beslut om att Higab kan genomföra avyttringen. Försäljningen är en del i Göteborgs Stads ambition att renodla fastighetsbeståndet.

I första hand undersöks intresset för fastigheterna från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet.
– Om de inte vill förvärva fastigheterna så kommer försäljning att ske ut mot övriga marknaden, säger Stefan Lundqvist, vice vd på Higab.

Marknadsvärdet av fastigheterna beräknas till drygt 1 miljard kronor och det kan komma att generera en vinst på 400-600 miljoner kronor beroende på slutligt försäljningsvärde. Higabs årliga resultat påverkas enbart i mindre utsträckning av försäljningen då fastigheterna har haft självkostnadsbaserade hyresavtal.

Som rådgivare i den kommande avyttringen har Higab slutit avtal med Pangea Property Partners.

För mer information kontakta:

Stefan Lundqvist, vice VD och Chef Hållbarhet/Digitalisering/Finans på Higab, 031-368 53 39, stefan.lundqvist@higab.se

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab

Fler nyheter