Hållbarhet Publicerad:

Jakten på energitjuvar intensifieras

Nu tar Higab ett helhetsgrepp för att få ned energiförbrukningen i sina fastigheter.
– Vi ska inventera samtliga fastigheter och har inlett med de fastigheter som vi vet är värst, där energiförbrukningen har ökat markant de senaste åren, säger Sebastian Ek, drifttekniker på Higab.

På grund av elbristen i Europa gav Kommunfullmäktige i Göteborg under hösten alla Stadens förvaltningar och bolag i uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder under vintern 2022/2023.

– Higab räknar med att spara upp mot 300 000 kilowattimmar genom de åtgärder som kan genomföras i vinter. Det motsvarar 15 års elförbrukning för en normalstor villa, säger Sebastian Ek.

Optimering av system

I Higabs fastigheter, där bland annat museer, teatrar, kontorslokaler och industrier ingår, har man under många år arbetat med att minska energianvändningen. Ett pågående resultatinriktat arbete, som bland annat inkluderar insatser för att optimera värme- och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation.

Målet är att varje år sänka energiförbrukningen med tre procent och därigenom minska miljöpåverkan. De senaste tre åren har Higab sparat 2 miljoner kilowattimmar per år genom energibesparande åtgärder.

För att ta ytterligare ett kliv ökas takten i vinter då energironderingar ska genomföras systematiskt i fastigheterna, både genom digitala ronderingar och genom platsbesök. Higabs drifttekniker går igenom samtliga system och mätare.

– Vi betar av en fastighet i taget och åtgärdar fel och brister direkt. I den senaste fastigheten lagade vi bland annat en trasig värmeväxlare och en frånluftsfläkt. Vi har också tätat dörrar och fönster och bytt ut mätare som visat fel. Dessutom identifierar vi större möjliga åtgärder och större investeringar så som att byta pumpar och aggregat. Det tar vi vidare för prioritering till kommande underhållsplan, säger Sebastian Ek.