Stadsutveckling Publicerad:

Pressmeddelande: Higab vinner Lejonpriset

För sitt metodiska arbete med social hållbarhet och skadeförebyggande ur ett helhetsperspektiv har Higab mottagit Lejonpriset 2023.
– Det känns som ett kvitto på att vi är på rätt väg i arbetet med våra sociala hållbarhetsmål. Genom att bidra till en minskning av skadegörelse, brott och otrygghet är vi med och skapar en attraktivare stad för alla, säger Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab.
Göta Lejons vd Annika Forsgren (t v) överlämnar Lejonpriset till Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab. Foto: Anne-Lise Perica

Tryggt, säkert, trivsamt 2030 (TST) kallar Higab metoden som idag är ett vedertaget arbetssätt för bolaget och har inneburit en förflyttning i tanke och praktik inom organisationen.
– Som fastighetsägare måste vi verka för att människor känner sig trygga i och runt våra hus. Butiksägaren som hyr lokal, fastighetsteknikern som lagar en lampa, barnet som cyklar hem från fotbollsträningen eller den äldre mannen med rullator som går förbi – alla ska känna sig välkomna, säger Ida Lindgren.

Systematiskt arbetssätt

Konkret innebär TST- metodiken en systematisk analys av platsers trygghet, säkerhet och trivsel. De tre aspekterna bedöms med särskild fokus på barn, unga och prioriterade målgruppers behov och rätt till den offentliga platsen. Särskilda ronderingar har etablerats i Higabs arbetssätt, vilka genomförs under olika tidpunkter under året så att upplevelsen av husen och platsen runt omkring bedöms både i dagsljus och kvällsmörker. De behov som identifieras utmynnar sedan i förslag och åtgärder som genomförs i samverkan med kringliggande aktörer och hyresgäst. Exempelvis har belysningen vid ett antal fastigheter utökats och enskilda planer tagits fram för ett antal trygghets- och trivselskapande åtgärder.

Lejonpriset delas årligen ut av Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon och syftar till att uppmärksamma verksamheter inom staden som har genomfört något som väsentligt har bidragit till att minska den egna verksamhetens risker och/eller minimerat konsekvenserna av en skada. Priset, består av en tavla av konstnären Kerstin Holmstedt.

I prismotiveringen står det bland annat att Göta Lejon anser att det är värt att uppmärksamma Higab för att de har skapat en metod som är anpassad till bolagets behov och som omfattar flera olika perspektiv i ett gemensamt angreppssätt. Higab menar att metoden inneburit en organisatorisk förflyttning och gjort tydlig skillnad.

För mer information kontakta:

Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig Higab, ida.lindgren@higab.se, tel 031-368 53 50

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab