Hållbarhet Publicerad:

Pressmeddelande: Higab minskar Göteborgs klimatavtryck – satsar på nytt energisystem

En minskning med 30 procent. Det kan bli resultatet när Higab satsar på ett helt nytt energisystem kombinerat med ett nytt arbetssätt för att sänka energianvändningen i göteborgarnas hus. Faller testerna väl ut i referensanläggningen Hotell Heden står ytterligare 150 av Higabs fastigheter på tur.

– Den här innebär att vi kan nå Stadens klimat- och miljömål snabbare. Som kommunalt bolag inom fastighetsbranschen har vi ett stort ansvar då byggnaderna står för en stor del av Stadens energianvändning. Vi får också ner våra kostnader och systemet förbättrar vardagen för våra tekniker som kan arbeta mer effektivt, säger Robert Schwartze, driftchef på Higab.

Robert Schwartze står framför Hotell Heden.

Energisystemet passar äldre hus

Det nya energisystemet har skapats för att kunna leverera bästa möjliga inomhusklimat till en så låg energianvändning som möjligt. Dessutom har det anpassats för att fungera i Higabs varierade bestånd av både äldre byggnadsminnen som Göteborgs konstmuseum och mer moderna hus som Idrottshögskolan.

– Vi kommer att samla in sensordata som temperatur, fukt och CO2. Det sker trådlöst för att undvika kabeldragning genom väggar – vilket passar många av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Datan behandlas i vårt system för att sedan styra och kontrollera inomhusklimatet.

All sensordata sparas i en driftdatabas som har möjlighet att kommunicera med andra databaser och intressenter som Kretslopp och Vatten och Göteborg Energi. Det innebär bland annat att Higab kan få hjälp att minska toppeffekter i fjärrvärmenätet och elnätet. Datan bearbetas även i en digital tvilling. Energiprojektet är en del av Higabs hållbarhetsarbete där en betydande minskning av energianvändningen i fastighetsbeståndet är prioriterat.

Två Higab-medarbetare inspekterar energisystemet på Hotell Heden.
Niklas Johansson, drifttekniker på Higab som driver projektet operativt på Hotell Heden, inspekterar energisystemet med Robert Schwartze.

Algoritm för smart justering

För att få bättre kontroll och maximal effekt har Higab varit med och utformat systemet med tillhörande digital plattform in i minsta detalj. Istället för att styra inomhusklimatet manuellt kommer det ske via en algoritm som Fraunhofer-Chalmers-Centre har arbetat fram. Fördelen är att den kan göra många beräkningar och justeringar per dygn, vilket inte är möjligt med den manuella hanteringen som finns i dag.

– I nuläget sitter våra drifttekniker många timmar framför datorn för att kontrollera hur våra hus mår. Nu kan arbetet istället skötas automatiskt via vår digitala plattform som direkt upptäcker minsta avvikelse och gör egna justeringar.

En hand pekar på en skärm.

150 av stadens hus kan få nya energisystem

Det första huset där det nya energisystemet testas är Hotell Heden – en fastighet som Higab köpte i våras. Valet föll på hotellet då det visade sig att installationerna inte höll tillräckligt bra standard. Nu blir fastigheten en referensanläggning för alla framtida projekt på Higab.

– Om testet faller väl ut kan det bli aktuellt att byta energisystem i 150 hus. Det betyder att vi skulle kunna minska vår totala energianvändning med cirka 30 procent över tid. Genom att vi har utformat ett eget energisystem kan också kostnaden för styranläggningar gå ned i pris, då det blir mycket enklare att bygga nya anläggningar i våra hus.

För mer information kontakta:

Robert Schwartze, driftchef Higab, 031-368 53 20, robert.schwartze@higab.se

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab