Byggnadsvård Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Pressmeddelande: Feskekôrka stänger för upprustning

Feskekôrka är i behov av en omfattande upprustning. Fastighetsägaren Higab har därför beslutat att stänga den byggnadsminnesförklarade fiskhallen under första delen av 2020 och så länge arbetet pågår. Parallellt med upprustningen kommer Feskekôrkas framtida utveckling att utredas.

Feskekôrka vid vallgraven

Feskekôrka byggd 1874 är en ikonbyggnad i Göteborg men den välkända 145-åringen är i behov av en genomgripande upprustning. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem för inomhusklimat och ventilation.

Då det inte är möjligt att bedriva verksamhet under upprustningsarbetet kommer Feskekôrka att stänga någon gång under första delen av 2020. Arbetet med att söka ersättningslokaler att erbjuda hyresgästerna pågår.

Parallellt med upprustningsarbetet kommer Higab att ta fram förslag för möjlig framtida utveckling av Feskekôrka. Målet är att skapa förutsättningar för en verksamhet som, i samklang med byggnadens kulturhistoriska betydelse, kan skapa så goda värden som möjligt för verksamhetsutövare, Higab och Göteborg som stad.

– Feskekôrka byggdes som fiskhall och har alltid varit ett självklart mål för fisk- och skaldjursälskare, säger Johan Carlsson, fastighetschef på Higab. Men de senaste årens ökande konkurrens och stora byggprojekt i innerstaden har inneburit tuffa utmaningar för handeln. Samtidigt som byggnaden är stängd utreds hur vi med utgångspunkt från historien kan utveckla och lyfta Feskekôrka in i framtiden.

Hur länge Feskekôrka kommer vara stängd är i dagsläget inte klart. Då huset är byggnadsminnesförklarat blir det en varsam renovering av fasader och konstruktion. Åtgärder behöver också göras avseende grundläggning, bottenplatta och marken runt byggnaden. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras innan markarbetena kan starta. När inriktningen för framtida verksamhet är beslutad tas en ny tidsplan fram.

För mer information kontakta:
Johan Carlsson, fastighetschef Higab, johan.carlsson@higab.se, 031-368 53 28

Högupplösta bilder finns att ladda ner på mynewsdesk.com/se/higab

Om Feskekôrka
År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Fler nyheter!