Samarbeten Publicerad:

Pressmeddelande: Elektro-Centralen får Higabs Entreprenörspris 2019

För uppdraget som el-entreprenör i Projekt Högvakten får Elektro-Centralen AB Higabs Entreprenörspris 2019. Priset delas ut för första gången och syftet är att bidra till utvecklad dialog och ökat samarbete mellan byggherre och entreprenör och därigenom nå goda resultat med hög kvalitet till rätt pris.
En av takkronorna i Börsen i Kvarteret Högvakten
En av takkronorna i Börsen i Kvarteret Högvakten.

Higabs fastigheter är till övervägande delen äldre hus från olika epoker och med höga bevarandekrav. Då krav ställs på kvalitet och kostnadsmedvetenhet är det av stor vikt att Higabs entreprenörer och leverantörer har rätt kompetens, rätt attityd och en uttalad vilja att i samverkan leverera med hög kvalitet.

Nominerade till priset kan de entreprenörer och leverantörer bli, som enligt uppdragsgivaren utfört ett uppdrag/projekt på ett utomordentligt bra sätt. Kriterier för priset är bland annat hantverksskicklighet, hållbarhet, hänsyn till kulturvärden och tid och ekonomi enligt avtal och förväntan.

Som underentreprenör till generalentreprenören F O Peterson Byggnads AB får Elektro-Centralen AB år 2019, utmärkelsen för sina insatser i Projekt Högvakten.

Projekt Högvakten innebar grundförstärkning och ombyggnad av Börshuset, Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Ett komplicerat, kostsamt och viktigt uppdrag med många aktörer.

Arbetslaget som ansvarat för el-entreprenaden består av 15-20 medarbetare.

Elektro-Centralens VD Morgan Linde poängterar vikten av goda team, professionalism och höga ambitioner.

– Vi är otroligt glada över priset, och oerhört stolta över våra medarbetare som såg till att vi fick det. Ett lyckat resultat hänger alltid ihop med gott samarbete mellan alla inblandade, och det har vi haft här.

I motiveringen till priset står bland annat ”Elektro-Centralen har med beröm godkänt uppfyllt kriterierna och dessutom med egen framförhållning och planering aktivt tagit stor del i partneringsamverkan. Deras arbetssätt har varit avgörande för projektets slutresultat”.

– Våra entreprenörer och leverantörer är vår förlängda arm, säger Christer Svärd, VD på Higab. Det är de som med yrkeskunskap, erfarenhet och rätt attityd ska säkerställa vår leverans och bidra till att våra kunder är nöjda kunder.

Med anledning av coronasituationen skjuts prisceremonin upp till juni.

För mer information kontakta:

Christer Svärd, VD Higab, 031-368 53 24, christer.svard@higab.se
Morgan Linde, VD Elektro-Centralen, 031-757 82 01, morgan@eceab.se

Fler nyheter!